Budapešť, Bratislava, Dunajský ohyb, památky a termální lázně 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 5 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným autobusem vybaveným přehravačem DVD, o přestávkách prodej nápojů.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 7 h, Brno, Bratislava a po trase, svozy od 6 osob za 300 Kč Hradec Králové, Pardubice, přejezd na Slovensko, romantická zřícenina hradu Devín nad soutokem Moravy a Dunaje, BRATISLAVA, město na Dunaji a metropole Slovenska, exteriéry vybraných paláců, příp. návštěva Bratislavského hradu a paláců, ubytování na okraji centra Bratislavy

2.den
2. den: do Maďarska, krásy Dunajského ohybu, královské sídlo Uher OSTŘIHOM, bývalé hlavní město Uherského království, korunovační klasicistní katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha - největší křesťanský chrám v Maďarsku, sídlo uherských králů VISEGRÁD, hradní expozice a krásné vyhlídky, SZENTENDRE, památky jihoslovanské kultury, umělecké městečko, ráj suvenýrů, muzeum marcipánu, přejezd do BUDAPEŠTI, cesta čtvrtí Aquincum (bývalé římské město), projížďka městem, ubytování

3.den
3. den: BUDAPEŠŤ - okružní jízda městem, BUDA - hradní čtvrť (UNESCO): Rybářská bašta - vyhlídková terasa na místě bývalého rybího trhu z přelomu 18.-19. století, symbol tisíciletého výročí vzniku uherského státu, nádherný výhled na město Pešť a na majestátní novogotickou budovu Parlamentu; gotický Matyášův chrám - dějiště korunovace 2. posledních uherských králů, uvnitř Loretánská kaple z červeného mramoru; Budínský palác (UNESCO), někdejší sídlo uherských králů, nyní rozsáhlý palácový komplex a před ním jezdecká socha Evžena Savojského, jedna z nejkrásnějších královských rezidencích na světě, sídlí zde Maďarské historické muzeum, Národní galerie a knihovna, výhledy na celé město, Dunaj a mosty, PEŠŤ a její centrum, slavná cukrárna, 1. metro na evropském kontinentu,městský park Városliget, Náměstí hrdinů s Památníkem Tisíciletí - jakýsi patheon uherských dějin se sochami uherských knížat a vůdců protihabsburských povstání, termální lázně Budapešť - koupel v historických termálních lázních Széchenyi, lázeňský areál umístěn v centru města v historické budově s počátku 19. století, komplex vnitřních i venkovních bazénů 27-40 °C.(venkovní plavecký bazén, termální venkovní bazén, zážitkový venkovní bazén s podvodními masážními proudy, tryskami a chrliči na záda a šíji), saunový svět (finská, infra, aroma, lávové kameny a parní); variantně individuální návštěva hradu Vajdahunyad, imitace stavby ze Sedmihradska, postaven na konci 19. století u příležitosti oslavy 1000letého výročí příchodu Maďarů do Uherské nížiny, dále možná návštěva muzea krásných umění, Palác umění nebo Zoologická a botanická zahrada v centru města - jedna z nejstarších ZOO na světě, podvečerní projížďka a večeře s vínem ve stylové restauraci

4.den
4. den: BUDAPEŠŤ, návštěva proslulé tržnice, historická budova s kovovou konstrukcí a střechou pokrytou barevnými taškami z porcelánu; výstavní nákupní ulice Váci utca lemována domy z 19. století s půvabným průčelím, nákupy a Váci utca, nákupy, odjezd do Zadunají, barokní GYÖR, prohlídka města na soutoku tří řek, krásné barokní centrum města, výstavná architektura, biskupský palác z 13. století, Jezuitský kostel sv. Ignáce, katedrála Panny Marie s krásnými freskami, Opatský dům, nejhezčí barokní dům ve městě, zachovalé paláce, historická cukrárna, koupel v termálních lázních Györ - Rába Quelle 36-37 °C (termální bazény - velký vnitřní i venkovní, s hvězdnou oblohou a malý relaxační, 5 zážitkové bazény s tryskami, gejzíry, tobogán), možnost návštěvy zoologické zahrady Xantus, přejezd, návrat do půlnoci CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám v lázních a tržnici. Upozornění do termálních lázní, doporučujeme mít lehkou tašku s ručníkem, županem nebo velkou osušku, gumové pantofle, plaveckou čepici a ručník sebou, ta je nutná do plavacích bazénů. Doporučujeme spíše starší plavky a pozor - minerální termální vody mohou poškozovat stříbrné šperky.

Fotogalerie