Bratislava, Budapešť, lázně a Velikonoce ve skanzenu Szentendre 2023 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 6 590 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným busem s možností občerstvení (prodej nápojů za Kč), vybaveným DVD.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 7 h ráno, Brno a po trase, přejezd na Slovensko, romantická zřícenina hradu Devín nad soutokem Moravy a Dunaje, BRATISLAVA, město na Dunaji a metropole Slovenska, exteriéry vybraných paláců, příp. návštěva Bratislavského hradu a paláců, galerií, velikonoční trhy, ubytování na okraji centra Bratislavy

2.den
2. den: BUDAPEŠŤ - UNESCO, historická část Pešť, proslulá tržnice Vásárcsarnok, historická budova s kovovou konstrukcí a střechou pokrytou barevnými taškami z porcelánu, ráj gastronomických suvenýrů a přehlídka úžasných chutí, slavnostní atmosféra velikonočních trhů na Váci útca , kouzlo ulic v centru, veselice na Vöröstmarty tér, slavná cukrárna Gerbeaud a nejslavnější porcelán Maďarska, nákupy, nejstarší metro na evropském kontinentu, fakult. koupel v lázních Széchenyi, variantně Muzeum krásných umění či ZOO, Városliget a náměstí Hrdinů nebo architektonický zážitek jedinečná architektura stavby Dům maďarské hudby (Sou Fujimota), projížďka městem, ubytování a večeře

3.den
3. den: BUDAPEŠŤ - BUDA, hradní čtvrť (UNESCO): Rybářská bašta - vyhlídková terasa na místě bývalého rybího trhu z přelomu 18.-19. století, symbol tisíciletého výročí vzniku uherského státu, nádherný výhled na město Pešť a na majestátní novogotickou budovu Parlamentu; gotický Matyášův chrám - dějiště korunovace 2. posledních uherských králů, uvnitř Loretánská kaple z červeného mramoru, Budínský palác (UNESCO), někdejší sídlo uherských králů, nyní rozsáhlý palácový komplex, jezdecká socha Evžena Savojského, jedna z nejkrásnějších královských rezidencích na světě, sídlí zde Maďarské historické muzeum, Národní galerie a knihovna, fakultativně pravá maďarská palačinka, koupání v luxusních termálních lázních hotelu Gellért či individuálně v jiných lázních nebo dle výběru galerie, muzea či jeskynní paulinský kostel a klášter, večeře v hotelu

4.den
4. den: cesta k Dunajskému ohybu, SZENTENDRE,velikonoční veselice, památky a zvyky srbské kultury a umělecké městečko, ráj suvenýrů a marcipánu, skanzen Szentendre, největší muzeum pod širým nebem, typické stavby přesunuté z vesnic či městeček z celého Maďarska, gastronomie, tradice a folklór, ukázky řemesel i lidových zvyků, odpoledne odjezd Dunajským ohybem kolem VISEGRADU, bývalé sídlo králů, zastávka v OSTŘIHOMI (Esztergom), největší bazilika v Maďarsku, návrat do půlnoci CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním otvíracím dobám v době svátků. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Fotogalerie