Velký okruh Pobaltím ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 14 099 Kč

PopisUbytování:

Výhody nabídky 1 - • bohatý a jedinečný program

Výhody nabídky 2 - • velký počet navštívených míst

Program zájezdu - 1. den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách přes další zastávková místa v ČR a dále přes Polsko do Litvy. 2. den: Příjezd do Klaipedy - prohlídka města proslaveného budovami ze 16.–19. století, typického hrázděným zdivem v oblasti Starého města, Divadelní náměstí, Stará pošta… Přejezd trajektem na Kurskou kosu, jedinečný přírodní div Litvy, místním linkovým autobusem do výletního městečka Nida, procházka po dunách. Návrat do Klaipedy, přejezd na ubytování, fakultativně večeře, volno. 3. den: Po snídani Palanga – nejpopulárnější litevské přímořské lázně s řadou zachovalých lázeňských budov z konce 19. stol., exteriér paláce Tiškievičiů, procházka podél moře. Přejezd do Lotyšska se zastávkou u Hory křížů, národního symbolu Litvy. Příjezd do Rigy – pěší prohlídka Starého města – náměstí, Švédská brána, Prašná věž, hrad, dóm a secesních domů v Novém městě, odjezd na ubytování, fakultativně večeře, volno. 4. den: Po snídani odjezd na ostrov Saaremaa, který byl donedávna pro cizince nepřístupný, cestou zastávka v lázeňském městě Pärnu a na ostrově Muhu, ubytování v oblasti Kuressaare, fakultativně večeře, volno. 5. den: Po snídani projížďka ostrovem s návštěvou nejzajímavějších přírodních a historických atraktivit, přejezd na ostrov Hiiumaa, návštěva druhého nejstaršího majáku na světě v Kopu, ubytování, fakultativně večeře, volno. 6. den: Po snídani odjezd do Tallinu, ubytování v hotelu, prohlídka města – Staré město – Radniční náměstí, radnice, městské hradby…, Horní město - Hradní náměstí, pravoslavná katedrála Alexandra Něvského, hrad Toompea, kostel sv. Mikuláše…, volno, fakultativně večeře. 7. den: Po snídani celodenní přejezd z Tallinu do litevského Kaunasu, příjezd ve večerních hodinách, ubytování, fakultativně večeře, volno. 8. den: Po snídani krátká prohlídka Kaunasu – Staré město, Radniční náměstí s nádhernou barokní radnicí ze 16. století, Ďáblův dům, Muzeum čertů…, odjezd do národního parku Trakai ležícího na poloostrově obklopeném desítkami jezer, prohlídka města i ostrovního hradu s historickým muzeem. Odjezd na ubytování k Vilniusu, fakultativně večeře, nocleh. 9. den: Po snídani prohlídka Vilniusu, města připomínajícího atmosférou a půvabem Prahu, pokladnice architektonických památek od gotiky po klasicismus - Staré město, Gediminasův hrad, katedrála, náměstí, univerzita, kostely sv. Anny a sv. Bernarda, Nové město..., volno. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. 10.den: Příjezd do Prahy v poledních hodinách.

Cena zahrnuje - • dopravu autokarem • 7 noclehů v hotelech*** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a bufetovou snídaní • trajekty, místní taxy, průvodce • zák. pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Informace - Informace: Fakultativní služby: • 7 večeří 3.490,- Kč • příplatek za jednolůžkový pokoj 4.690,- Kč Informace: Změna programu vyhrazena. Cena nezahrnuje: • vstupy do památkových objektů

Fotogalerie