Kyrgyzstán a Tádžikistán - Pamír a Ťan Šan pro každého 

Dejte vědět svým přátelům:

od 57 990 Kč

Popis


Poloha:

KYRGYZSTÁNKyrgyzstán je čarovná země vklíněná mezi dálnou Čínu a středoasijské republiky Kazachstán, Uzbekistán a Tádžikistán. Těžko uvěřit, že s touto krásnou, ale tak odlišnou zemí máme společný kus dějin. Roky přežité v područí Sovětského svazu vám dnes připomene jen azbuka, ruština, kterou se snadno domluvíte a především srdeční místní obyvatelé, když oživí vzpomínky na družbu s Československem. Ty časy už jsou dávno pryč, ale Kyrgyzstán naštěstí stále zůstává zemí neuvěřitelných přírodních krás a živých tradicí místních kočovných pastevců. Geografická poloha země, vysoké štíty hor a všudypřítomné stáda koní dávají tušit slavnou historii, kdy Kyrgyzstánem vedla Hedvábní stezka. Dnešní cestovatelé zažijí neméně vzrušující dobrodružství jako dávní obchodníci a dobrodruhové při putování touto zemí.„Kdybys měl žít pouze jediný den, polovinu dne prožij v sedle.“ To říká kyrgyzské přísloví a stačí jen dodat, že tato úchvatná země vysokých horských štítů, průzračných jezer a údolí plných historie je jako stvořená pro cestovatele milující přírodu, romantiku a dobrodružství. Vždyť koně si v horách pronajmete jen za pár dolarů a zažijete to, co jinde zažít nemůžete.Místní si zachovávají tradiční způsob života, rychle nabydete pocit, že kočovní pastevci se snad už narodili v sedle koní. Zároveň je Kyrgyzstán i postsovětskou zemí, takže se můžete „pokochat“ pohledem na důvěrně známé siluety paneláků či Leninovy sochy. Kyrgyzové byli násilně připojení k carskému Rusku už koncem 19. století, o to více jsou dnes hrdí na nezávislost své země. Památníky dob minulých vyvažuje pestrý mix národností i náboženství. Potkává se zde většinový islám se silnými tradicemi ruského pravoslaví, rovněž složení obyvatel je pestré. Kyrgyzové tvoří jen 65% místních obyvatel, zbytek doplňují, Rusi, Uzbekistánci, Ujgurové, Ukrajinci...a mnozí další

Program:

1. - 2.den:
odlet z Prahy do Biškeku. Dopoledne prohlídka hlavního města BIŠKEKU: jezdecká socha MANASE, KONCERTNÍ SÍŇ, BÍLÝ DŮM, PANFILOVŮV PARK, náměstí ALA-TOO s památníkem svobody a Státním historickým muzeem, NÁMĚSTÍ REVOLUCE, Státní opera.

3. den:
v ranních hodinách vyrazíme východním směrem k minaretu BURANA s blízkou nekropolí, následně pokračujeme úchvatnou Bómskou soutěskou. Odpoledne procházka v magickém kaňonu Konorčok připomínajícím menší kopii Grand Canyonu v Americe. V podvečer příjezd do BALYKČY na břehu druhého nejvýše položeného jezera na světě ISSYK KUL. Nocleh ve městě KOČKOR.

4. den:
brzy ráno vyrazíme přes DOLONSKÝ PRŮSMYK (3 038 m) do horského střediska NARYN. Odtud pokračujeme do malebného města AT-BAŠY se spektakulárním kyrgyzským hřbitovem a nedalekou pevností KOŠOJ KORGON. Poslední zastávkou bude světoznámý karavenseraj TAŠ RABAT, ve starověku sloužící jako křesťanský nestoriánský případně buddhistický klášter. Zde v blízkosti hranic s Čínou budeme nocovat v jurtách.

5. den:
celodenní přejezd jednotlivými masivy a údolími ŤAN-ŠANU. Čeká nás cesta přes malebnou vesnici AK-TAL, kde se narodil národní básník TOGOLOK MOLDO, dále vesnici KURTKA s mauzoleem TAJLYK-BÁTYRA. Pokračujeme přes BAETOV dále průsmykem AK-KYYA (2 932 m) do KAZARMANU v Džalálabádské oblasti. Posléze přes průsmyk KALDAMA (3 062 m) začneme sestupovat do FERGANSKÉHO ÚDOLÍ na nocleh v DŽALALABÁDU.

6. den:
ráno zastavíme ve městě OZGON, prohlídka mauzolea KARACHANIDŮ. Následuje přejezd do Tádžikistánu s objezdem řady uzbeckých enkláv. Návštěvu Tádžikistánu zahájíme v severní provincii SUGHD čili historické starověké SOGDIANĚ. Nocovat budeme ve druhém největším městě Tádžikistánu, v CHUDŽANDU.

7. den:
prohlídka CHUDŽANDU - náměstí Registoni Pandžšambe s ústřední tržnicí, mešitou a mauzoleem Šeicha Maslihaddina, přesun ke starověké sogdianské pevnosti s historickým muzeem. Za městem se zastavíme u monumentálního sovětského paláce ARBOB. Ve starobylém městě ISTARAVŠAN si prohlédneme pevnost Mugh Teppe a ve starém městě rozsáhlý historický komplex SAR-I-MAZOR. Na nocleh přejedeme do PENDŽIKENTU.

8. den:
v údolí ZARAFŠÁNU navštívíme lokalitu SARAZM (UNESCO), tádžické Pompeje a vykopávky v PENDŽIKENTU s muzeem RUDAKÍHO. Přesun horskými průsmyky a kaňonem řeky FAN do hlavního města DUŠANBE, kde se ubytujeme v hotelu na 2 noci.

9. den:
dopoledne prohlídka tádžické metropole DUŠANBE. Prohlídku města zahájíme mešitou HADŽI JAQUBA a pokračujeme RUDAKIHO TŘÍDOU (vyhlášená čajovna ROCHAT a PREZIDENSTKÝ PALÁC) do Rudakího parku (Palác národů, nejvyšší vlaková žerď na světě, socha krále Ismaila Samáního, Stéla se státním znakem). Posléze navštívíme Etnografické muzeum a vyhlášené MUZEUM STAROVĚKÝCH DĚJIN se slavným monumentálním Spícím Buddhou. V dopoledních hodinách navštívíme GISSAR s malebnou pevností a dvěma madrasami.

10. den:
brzy ráno zamíříme na východ a přes VAHDAT se dostaneme k NURECKÉ PŘEHRADĚ, oblíbenému rekreačnímu středisku obyvatel metropole. Posléze se přesuneme do nejzajímavější partie celého zájezdu - údolí řeky PANDŽ tvořící hranici mezi Tádžikistánem a Afghánistánem, kdysi hlavní tepny slovutné HEDVÁBNÉ STEZKY. Za CHABURABODSKÝM PRŮSMYKEM nás přivítá městečko QALAI CHUM, brána Pamíru, kde budeme nocovat.

11. den:
pokračujeme vyhlídkovou jízdou podél řeky PANDŽ. První zastávkou bude divoké údolí VANDŽ. Pokračujeme na jih do města RUŠON se zachovalou pevností VAMAR. Odpoledne příjezd do CHOROGU, správního střediska autonomní oblasti HORNÍ BADACHŠÁN, kde se zastavíme u památníku prvnímu automobilu, který zdolal Pamírskou dálnici. Nocleh v CHOROGU.

12. den:
první zastávkou budou horké prameny v GARM ČAŠMA s možností koupele. Pak projedeme pod RUBÍNOVOU HOROU - KUH-I LAL a pokračujeme do IŠKAŠIMU s vyhlášeným nedělním trhem na ostrově, který leží již na území Afghánistánu. Dále následuje VACHANSKÝ KORIDOR, nejkrásnější a nejdivočejší úsek údolí řeky PANDŽ. Zde nás čekají výhledy na pevnost JAMČUN či buddhistickou stúpu ve VRANGU. Nocovat budeme v LANGARU poblíž soutoku řek Pamír a Vachan.

13. den:
v ranních hodinách vyrazíme do CHALIČURSKÉHO PRŮSMYKU (4 335 m) a pokračujeme PAMÍRSKOU DÁLNICÍ měsíční krajinou se slanými jezery a dechberoucími scenériemi NÁRODNÍHO PARKU PAMÍR (UNESCO). Po zastávce ve vesnici ALIČUR se přesuneme do Pamírské metropole MURGHAB, kde budeme nocovat.

14. den:
v brzkých ranních hodinách se přesuneme k tyrkysovému jezeru KAROKUL (Černé jezero) ležícímu v nadmořské výšce 3 914 m. Poblíž jezera se ještě zastavíme ve vesnici KARAART s významným pohřebištěm. Odpoledne nás čeká přechod tádžicko-kyrgyzských hranic a přejezd na nocleh ve městě OŠ.

15. den:
dopoledne přejezd do města OŠ, kde si prohlédneme DŽAJMA BAZAR a posvátnou horu TAHT-I-SULEJMAN s poutním místem Tamerlánova vnuka BABÚRA. Přeletíme do BIŠKEKU, kde v hotelu strávíme poslední nocleh.

16. den:
odlet z Biškeku do Prahy.

Fotogalerie