Kypr - ostrov dvou tváří - řecká i turecká část 

Dejte vědět svým přátelům:

od 27 990 Kč

PopisUbytování:

Ubytování: - ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím).

Program:

1. den:
přílet na Kypr, transfer do hotelu, ubytování.

2. den:
hrad KOLOSSI - postavený ve 13. století za vlády rytířů sv. Jana. Přejezd do starověkého KOURIONU - prohlídka nejkrásněji položeného kyperského antického naleziště z pozdně římských dob (historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna). Zastávka s možností koupání na nejkrásnější a nejbájnější pláži na Kypru - PETRA TOU ROMIOU, kde se dle pověsti zrodila z mořské pěny Afrodita, bohyně lásky a krásy. PAFOS - rozsáhlý archeologický park, zařazený díky svým historickým památkám na seznam světového dědictví UNESCO (slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů).

3. den:
hlavní město - NIKÓSIE - poslední rozdělené město na světě. Prohlídka Kyperského muzea (nejlepší sbírka archeologických nálezů z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác. Pěší přechod přes hranici do turecké části Nikósie s památkami na tureckou nadvládu - orientální Büyük Han (Velký hostinec), zajímavá mešita Selimiye, která vznikla přebudováním katedrály, městské tržiště.

4. den:
výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA - návštěva „města duchů“. Prohlídka Citadely, kam William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Laly Mustafa Pashi, postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Starověká Salamis působivé antické královské město (římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky). Klášter Sv. Barnabáše - nyní slouží jako archeologické muzeum.

5. den:
výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní turecké části Kypru. SV. HILARION - romanticky situovaný pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. KYRENIE - prohlídka malebného přístavu a hradu, kde hlavní atrakcí je nejstarší dřevěný vrak lodi. Zastávka v Bellapais - překrásný augustinský klášter, pověstný „Strom zahálky“.

6. den:
celodenní výlet romantickou krajinou do pohoří TROODOS. Zastávka v malebné vesničce Lania, proslavené výrobou tradičního kyperského vína Commandaria. Klášter Kykkos - prohlídka nejbohatšího a neslavnějšího z kyperských klášterů. Přejezd na horu Throni - překrásný výhled do okolí, moderní křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. Návštěva vesničky Pedoulas s kostelem archanděla Michaela, který je díky překrásným freskám zapsán na seznamu UNESCO.

7. den:
volný den, možnost koupání.

8. den:
LARNAKA - prohlídka kostela svatého Lazara, přímořská promenáda. Mešita Hala Sultan Tekke - jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solného jezera v datlovém a cypřišovém háji. CHOIROKOITIA - návštěva fascinujícího neolitického osídlení, které je zapsané na seznamu UNESCO. Vesnička Lefkara, proslulá výrobou nádherných krajek. Večeře, nocleh dle času letu.

9. den:
přílet do Prahy.

Fotogalerie