Zahrada Dolomit 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 15 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy večer (další nástupní místa Hradec Králové, Pardubice, Beroun, Plzeň) do Itálie

2.den
2. den: ráno příjezd do údolí Antholz, snídaně, ubytování dle možností hotelu, odpoledne volný program nebo výlet místním autobusem (3 EUR) s průvodcem k jedinečnému jezeru Antholzer See a procházka údolím zpět (2,5 hod.) do hotelu, večeře

3.den
3. den: celodenní výlet do Dolomit, náročnější varianta (náročnost 2 z 5 možných, 4 hod., ↑ 400 m, ↓ 300 m): ze sedla Passo Falzarego (2 100 m) pod Croda Nera na Rif. Averau a sestup k lanovce Cinque Torri (2 250 m), expozice věnovaná 1. světové válce, lanovkou dolů k autobusu, túru lze prodloužit o sestup pěšky, lehčí varianta - lanovkou na chatu Cinque Torri, procházka okolo masívu Cinque Torri, prohlídka expozice a sjezd dolů k autobusu, odpoledne městečko CORTINA D´AMPEZZO, krátká prohlídka

4.den
4. den: odjezd do SEXTENU, výjezd lanovkou na Monte Elmo (2 050 m), pro zdatenější turisty (2,5 z 5, 7 hod., ↑ 400 m, ↓ 800 m): výstup na Helm (2 434 m), dále přes Sillianer Hütte, po vrcholu až k chatě Obstanser See Hütte (2 304 m), sestup přes chatu Alpes Nemes (1 877 m) do průsmyku Kreuzbergpass (1 636 m), lehčí varianta (2 z 5, 4 hod., ↑ 400 m, ↓ 400 m): jen k chatě Sillianer Hütte, okružní cestou k horní stanici lanovky, sjezd do údolí, možnost prohlídky městečka, cestou zpět zastávka v INNICHENU, jedinečná románská katedrála, večeře.

5.den
5. den: odjezd k půvabnému jezeru Misurina, mýtnou silnicí k Refugio Auronzo (2.320 m) – dvě trasy: 1. méně náročná (2 z 5, 4 hod., ↑ 100 m, ↓ 100 m): na Rif. A. Locatelli (2.405 m. n. m), dále na Rif. Lavaredo (2.344 m) a zpět k autobusu. 2. náročnější trasa (2,5 z 5, 7 hod., ↑ 200 m, ↓ 200 m) – shodně s předešlou variantou až na Rif. A. Locatelli, dále přes Passo Fiscalino (2.519 m) na chatu Rif. Lavaredo (2 344 m) a zpět k autobusu u Ref. Auronzo, u obou variant výhledy na dominantu Dolomit – Drei Zinnen /Tre Cime di Lavaredo a obě procházejí místy, kde se za I. světové války urputně bojovalo.

6.den
6. den: místním mikrobusem do průsmyku Staller Sattel (2 052 m, rakousko –italská hranice), pro zdatnější (2,5 z 5, 7 hod., ↑ 800 m, ↓ 800 m): nádherný výstup na Rote Wand (2 818 m) kolem potoka Ackstal Bach, ostatní lehčí trasa (2 z 5, 3 hod., ↑ 100 m, ↓ 100 m) z průsmyku kolem jezera Obersee ke stejnojmenné chatě (možnost občerstvení), návrat do hotelu, dnes italská večeře

7.den
7. den: autobusem k nejromantičtějšímu jezeru Dolomit Pragser Wildsee (1 500 m), pro zdatnější (2 z 5, 7 hod., ↑ 500 m, ↓ 500 m) lehký až středně těžký výstup na Grosser Apostel (1.995 m), falkultativně náročnější výstup (3 z 5, 7 hod., ↑ 1300 m, ↓ 1300 m) na Seekofel (2.810 m), nádherné výhledy na západní část Dolomit, lehká varianta (1 z 5, 2 hod., ↑ 50 m, ↓ 50 m): okružní procházka kolem jezera, zpět k autobusu, všichni odjezd do hotelu

8.den
8. den: odjezd do ČR, příjezd v noci CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Fotogalerie