Rimini a krásy Adriatické riviéry 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 12 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - luxusním autokarem, klimatizace, WC, video, audio, prodej občerstvení za Kč. Každý zákazník je oprávněn vzít s sebou 1 zavadlo o váze do 25 kg umístěné do zavazadlového prostoru a příruční zavazadlo (menší taška např. s jídlem nebo batůžek) do prostoru pro cestující.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 21 hodin ( Be, Ro, Pl, svoz od 6 osob za příplatek 500 Kč Br, Ji, HK)

2.den
2. den: VERONA, město proslulé milostným příběhem Romea a Julie, rodný dům Julie, bazilika San Zeno Maggiore, proslulý římský amfiteátr na náměstí Bra, krátké volno, RIMINI, ubytování, volný program, možnost koupání

3.den
3. den: PERUGIE, prohlídka historického jádra, Oratorio di San Bernardino, odpoledne prohlídka ASSISI, rodiště Sv. Františka s basilikou, Tempio di Minerva

4.den
4. den: RAVENNA, bývalé hlavní město Západořímské říše, mauzoleum Galii Placidii, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho, ravenské mozaiky, FAENZA, slavná od středověku díky své keramice, prohlídka vyhlášené keramické dílny

5.den
5. den: dopoledne prohlídka proslulého Loreta, středověké město GUBBIO a starověké město URBINO s dómem Palazzo Ducale

6.den
6. den: historické centrum RIMINI, Maletestův chrám, Augustův oblouk, Tiberiův most, místní hlavní trh, SAN MARINO, degustace místních vín a typických produktů

7.den
7. den: BOLOGNA, prohlídka historického centra města, šikmá věž, Neptunova fontána, bazilika sv. Petronia

8.den
8. den: pobyt u moře, individuální volno

9.den
9. den: odjezd do CHIOGGI, přejezd lodí (trajekt cca 15 €) do BENÁTEK, prohlídka města, nám. Sv. Marka, vévodský palác, plavební kanály, návrat lodí do CHIOGGI, večer odjezd autokarem zpět do ČR

10.den
10. den: příjezd do ČR v ranních hodináchCK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám.

Fotogalerie