Řím ****

Dejte vědět svým přátelům:

od 12 500 Kč

Popis

Národní pouť do Říma k příležitosti 30 let výročí svatořečení svaté Anežky České (letecky)

Poloha:

Dle programu


Ubytování:

Vybaveni - Dle programu

Program:

1. den
10. 11. neděle - odpolední odlet z Letiště Václava Havla v Praze, přesný čas odletu bude včas sdělen, přílet do Říma, transfer na hotel, nocleh - Řím

2. den
11. 11. pondělí - snídaně, bazilika sv. Klementa s hrobem sv. Cyrila, Svaté schody (Scala Sancta) ve Svatyni svatých, po kterých přistupoval Ježíš k Pontskému Pilátovi v Jeruzalémě, bazilika Svatého Kříže - jeden z hlavních sedmi římských kostelů, kde jsou uchovávány v samostatných relikviářích části kříže, dva trny z trnové koruny, tabulka s čitelným nápisem NAZARENUS (nazývaná Titulus crucis) a jeden hřeb z kříže, poté slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore, od 15 hod. národní mše svatá, v 17.30 hod. slavnostní koncert ke cti sv. Anežky a našich národních patronů - kostel Santa Maria degli Angeli (v těsné blízkosti nádraží Termini - nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore), nocleh - Řím

3. den
12. 11. úterý - den 30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ - snídaně, v 10.00 hod národní mše svatá v bazilice sv. Petra ve Vatikánu společně s našimi pastýři - biskupy, kněžími a Církví České republiky, společná modlitba u svatováclavského oltáře v bazilice a v kryptě u sochy sv. Anežky české, kterou Sv. otec František přijal ve Svatém roce Milosrdenství jako dar České republiky, po oficiálním ukončení programu, osobní volno v prostředí Vatikánu, nebo Piazza Navona - nejslavnější barokní římské náměstí, které se nachází na místě původního Domiciánova antického stadionu z roku 79 př. Kr. a okolní budovy dodnes kopírují jeho tvar, Pantheon - starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri), patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům a stavbám vůbec, Fontána di Trevi - symbol města a největší fontána Říma, voda do fontány přitéká z větší části podzemním kanálem Aqua Virgo, který nechal vybudovat Marcus Vipsanius Agrippa v roce. Je zvykem, že lidé do fontány hází mince, aby se jim splnilo jejich přání. Fontána patří mezi nejnavštěvovanější místa v Římě. Byla proslavena především koupací scénou Marcella Mastroianniho a Anity Ekbergové ve filmu Sladký život, nocleh - Řím

4. den
13. 11. 2019 středa - snídaně, ve Vatikánu se při generální audienci setkáme se Svatým otcem Františkem společně s našimi krajany žijícími v zahraničí, v 15 hod. zakončíme národní pouť společnou národní mší svatou v bazilice sv. Jana v Lateránu. Čeští biskupové se poté setkají v papežské koleji Nepomucenum s krajany žijícími v zahraničí, nocleh - Řím. Tento den skýtá rovněž možnost rozšíření programu.

5. den
14. 11. čtvrtek - snídaně, odjezd na letiště, odlet zpět do Prahy

Mapa

Fotogalerie