Řím, Orvieto, Perugia a koupání v Rimini 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 9 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným zájezdovým autobusem s DVD, WC Řím je úplně uzavřen a pro turistické autobusy jsou zde zřízena odstavná parkoviště a zabezpečena pravidelná doprava místní MHD. Jízdné metrem se pohybuje okolo 1,50 € (1 cesta = 1,50 €).

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 19 hodin, (Benešov, Tábor, České Budějovice a po trase; svoz od 6 osob: Hradec Králové, Pardubice za 300 Kč; Brno za 400 Kč), trasa do Itálie

2.den
2. den: cesta krajem Veneto, URBINO, původně římské město s renesančním vévodským palácem z 18. století za papeže Klementa XI. (Uccello a Piero della Francesco, Raffael Santi), kostel San Giovanni Battista, přejezd k Jaderskému moři, RIMINI, ubytování, koupání a odpočinek na pláži

3.den
3. den: celodenní koupání na plážích Rimini nebo fakultativně busem s průvodcem do SAN MARINA (oficiálně „Nejvznešenější republika San Marino“) za zážitky, cesta lanovkou do historického centra na horu Monte Titano, procházka s výhledy na 3 pevnosti, výměna stráží na náměstí Piazza della Liberta před radnicí Plazzo Pubblico, ochutnávka likéru nebo limoncelo, kouzelné výhledy, návrat

4.den
4. den: GUBBIO, úchvatné středověké město na svazích hory Monte Ingino, křivolaké uličky s terakotovými střechami, výhledy na Apeniny, Dóm ze 13. stol., středověká Via dei Consoli, Fontana dei Matti (Fontána bláznů), centrum oblasti PERUGIA, věhlasná katedrála, okázalá radnice Palazzo dei Priori, fontána Fontana Maggiore ze 13.stol. (otec a syn Pisanové), největší kostel v Umbrii, středověké uličky, možnost návštěvy Umbrijské národní galerie s uměleckými poklady, bohatá nabídka kvalitních čokolád a dalších dobrot (možnost nákupu), dále TORGIANO, nejslavnější vína z Umbrie (červená, růžová, bílá), muzeum vína a olivového oleje s ochutnávkou v kombinaci se sýrem a sušenou klobásou, středověká brána, vyhlídky na vinice a barevné svahy, pozdní návrat

5.den
5. den: ORVIETO, město založené Etrusky na 300 m vysoké náhorní plošině uprostřed vinic, lanovka, pevnost, katedrála s překrásně zdobeným průčelím a kaplí od Signorelliho (odborníci srovnávají s malbami Michelangela v Sixtinské kapli), studna sv. Patrika, návštěva podzemí se sklepy, kde se lisoval olivový olej a chovali se holubi, možnost ochutnávky známého bílého vína Orvieto, nákup místních produktů

6.den
6. den: pamětihodnosti ŘÍMA a Vatikánu: Andělský hrad, chrám sv. Petra s Berniniho baldachýnem a Michelangelovou Pietou, fakultativně sbírky Vatikánských muzeí, Sixtinská kaple, etruské umění, antika, klenoty malířství, sochařství a architektury, bazilika Santa Maria Maggiore, starověké památky, Koloseum a Forum Romanum (exteriéry), kostel Santa Maria in Cosmedin, San Pietro in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, San Giovanni in Laterano, nádherné renesanční paláce a parky, romantické náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona se slavnými fontánami, antický Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, zahrady Borghese, nákupní ulice, krásy Piazza di Popolo a chrámů v okolí, atmosféra města, odjezd večer, noční přejezd

7.den
7. den: návrat do ČR odpoledneCK si vyhrazuje právo úpravy programu dle počasí a počtu přihlášených osob na muzea.

Fotogalerie