Řím a Neapolský záliv hotel Giulivo**** 2021 ****

Dejte vědět svým přátelům:

od 13 690 Kč

PopisUbytování:

Doprava - autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD. Upozorňujeme na regulaci dopravy v Římě, český autobus zůstává na parkovišti. Doprava do centra Říma pouze příměstským vlakem, metrem nebo autobusem. Nástupní místa: kromě Prahy v termínech 2.6.-11.6. a 1.9.-10.9. též Plzeň, Příbram, Písek, České Budějovice a v termínech 16.6.-25.6., a 8.9.-17.9. Hradec králové, Pardubice a Brno.

Pojištění - Zájezd obsahuje povinné pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 sb. proti úpadku; nezahrnuje komplexní pojištění. Doporučujeme komplexní pojištění u pojišťovny UNIQA (pojištění úrazové, léčebné v zahraničí, za náhradu škod a především pojištění na storno zájezdu ve výši 32 Kč/den (minimálně však 90 Kč).

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy dopoledne, další nástupní místa: Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, transfer přes Německo do Itálie

2.den
2. den: ŘÍM - VATIKÁN, celodenní prohlídka (UNESCO), prohlídka, chrám sv. Petra, slavná vatikánská muzea plná uměleckých pokladů, Sixtinská kaple....

3.den
3. den: pobyt u moře, koupání

4.den
4. den: lodí z NEAPOLE nebo SORRENTA (přístavní městečko na tufových útesech nad mořem) na ostrov Capri, jeden z nejkouzelnějších ostrovů Tyrrhénského moře, městečka CAPRI a ANACAPRI, vila San Michele Axela Muntheho (Kniha o životě a smrti), římská Vila Jovis císaře Tiberia, možnost prohllídky Modré jeskyně a plavby kolem ostrova, NEAPOL (UNESCO, královský palác Palazzo Reale, starobylé pevnosti (Castel Nuovo), výhledy na Vesuv

5.den
5. den: celodenní pobyt u moře, koupání

6.den
6. den: Pompeje (UNESCO), unikátní trosky antického města zničeného při výbuchu Vesuvu r. 79 n.l., zbytky domů i honosných paláců s malbami i mozaikami, sopka Vesuv, výstup ke kráteru, výhledy na Neapolský záliv, výstup měsíční krajinou ke kráteru

7.den
7. den: klášter MONTECASSINO, nejstarší benediktinský klášter s překrásnou výzdobou - založený v 6. stol. sv. Benediktem, opatství zničeno při bombardování za 2. sv. války a poté zrekonstruováno, CASERTA, přepychový zámek (UNESCO) Karla III. z dynastie Bourbonů Palazzo Reales nádhernými zahradami a fontánami připomínající francouzské královské rezidence, plno plastik a fontán od architekta Luigi Vanvitelli

8.den
8. den: pobyt u moře, koupání, fakult. výlet: HERCULANEUM (UNESCO) - jedinečný komplex římského města, které zasypala po výbuchu Vesuvu vrstva sopečného prachu, NEAPOL, unikátní Archeologické muzeum, jedna z největších sbírek antického řeckého, ale i římského umění, včetně mnoha fresek a mazaiek pocházejících z blízkých Pompejí a Hercuanea či starověkých soch z Egypta

9.den
9. den: ŘÍM (UNESCO), celodenní prohlídka , antické i barokní památky, Koloseum, antický chrám Pantheon, Forum Romanum, Fontana di Trevi, Španělské náměstí a schody, Piazza Navona...

10.den
10. den: příjezd do ČR CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Fotogalerie