Řím a Neapolský záliv 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 13 590 Kč

PopisUbytování:

Doprava - autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD. Upozorňujeme na regulaci dopravy v Římě, český autobus zůstává na parkovišti. Doprava do centra Říma pouze příměstským vlakem, metrem nebo autobusem. Nástupní místa: kromě Prahy v termínech 1.6.-10.7.,18.8.-27. a 31.8.-9.9. Plzeň, Příbram, Písek a České Budějovice; v termínech 23.6.-1.7., 6.7.-15.7.a 24.8.-2.9. Hradec králové, Pardubice a Brno.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1-2. den: odjezd z Prahy dopoledne, další nástupní místa dle termínu (Plzeň, Příbram, Písek a České Budějovice, anebo Hradec Králové, Pardubice a Brno - viz odstavec doprava), transfer přes Německo a Rakousko do Itálie

2.den
2. den:ŘÍM, celodenní prohlídka, (UNESCO), antické i barokní památky, Koloseum, antický chrám Pantheon, Forum Romanum, Fontana di Trevi, Španělské náměstí a schody, Piazza Navona...

3.den
3. den: pobyt u moře, koupání

4.den
4. den: lodí z NEAPOLE nebo SORRENTA (přístavní městečko na tufových útesech nad mořem) na ostrov Capri, jeden z nejkouzelnějších ostrovů Tyrrhénského moře, městečka CAPRI a ANACAPRI, vila San Michele Axela Muntheho (Kniha o životě a smrti), římská Vila Jovis císaře Tiberia, možnost prohllídky Modré jeskyně a plavby kolem ostrova, NEAPOL (UNESCO, královský palác Palazzo Reale, starobylé pevnosti (Castel Nuovo), výhledy na Vesuv

5.den
5. den: celodenní pobyt u moře, koupání

6.den
6. den: Pompeje (UNESCO), unikátní trosky antického města zničeného při výbuchu Vesuvu r. 79 n.l., zbytky domů i honosných paláců s malbami i mozaikami, sopka Vesuv, výstup ke kráteru, výhledy na Neapolský záliv, výstup měsíční krajinou ke kráteru

7.den
7. den: klášter MONTECASSINO, nejstarší benediktinský klášter s překrásnou výzdobou - založený v 6. stol. sv. Benediktem, opatství zničeno při bombardování za 2. sv. války a poté zrekonstruováno, CASERTA, přepychový zámek (UNESCO) Karla III. z dynastie Bourbonů Palazzo Reales nádhernými zahradami a fontánami připomínající francouzské královské rezidence, plno plastik a fontán od architekta Luigi Vanvitelli

8.den
8. den: pobyt u moře, koupání, fakult. výlet: HERCULANEUM (UNESCO) - jedinečný komplex římského města, které zasypala po výbuchu Vesuvu vrstva sopečného prachu, NEAPOL, unikátní Archeologické muzeum, jedna z největších sbírek antického řeckého, ale i římského umění, včetně mnoha fresek a mazaiek pocházejících z blízkých Pompejí a Hercuanea či starověkých soch z Egypta

9.den
9. den: ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), prohlídka, chrám sv. Petra, slavná vatikánská muzea plná uměleckých pokladů, Sixtinská kaple....

10.den
10. den: příjezd do ČR CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Fotogalerie