Pohodový týden v Alpách - Itálie - Piz Boe a Alta Badia - velikáni Dolomit ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 16 990 Kč

Popis


Poloha:

Itálie je překrásná středomořská země


Ubytování:

Ubytování: - *** Hotel splňuje všechny požadavky na dobré zázemí po túrách - pokoje s vlastním sociálním zařízením, sat.TV, ledničkou i balkónem.

Program:

1. den:
odjezd ve večerních hodinách z ČR do Itálie.

2. den:
příjezd do CORVARA (1 568 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu, odjezd busem do BADIA ABTEI, výjezd sedačkovou lanovkou k chatě ÜTUIA NAGLER (1 820 m). Základní varianta (náročnost 2 z 5; 4 hod., ↑200 m, ↓500 m): křížovou cestou k chatě LA CRUSC (2 045 m) a pokračujeme pod štíty PICES FANES až do LA VILLA (1 416 m) a podél potoka zpět do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod., ↓250 m): od chaty NAGLER (1 820 m) kolem jezera LECH DLA LE (1 816 m), přes CASTALTA (1 705 m) do LA VILLA a opět podél potoka zpět do hotelu, večeře.

3. den:
snídaně, odjezd busem do sedla GRÖDNER JOCH (2 121 m). Základní varianta (2 z 5; 6 hod., ↑500 m, ↓850 m): po dolomitské cestě č. 2 na chatu PUEZ HÜTTE (2 475 m), okruh dokončíme přes MUNTEJELA (2 666 m) a chatu ÜTIA GARDENACIA (2 050 m) až k horní stanici sedačkové lanovky, kterou sjedeme do údolí do LA VILLA (1 416 m) - překrásná, středně těžka túra. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod., ↑300 m, ↓300 m): pěšky podél potoka CADERA k dolní stanici sedačkové lanovky do LA VILLA (1 416 m), výjezd sedačkou a pěkný okruh k chatě GARDENACIA (2 050 m) a zpět k sedačkové lanovce, sjezd do údolí. Obě skupiny odjezd na hotel, večeře.

4. den:
snídaně, odjezd busem do PORDOIJOCHU, výjezd lanovkou na SASS PORDOI (2 950 m). Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod., ↑200 m, ↓650 m): přes skalní stupně na vrchol PIZ BOE (3 152 m) - nádherný a nezapomenutelný výhled, zpět k chatě RIFUGIO PORDOI (2 829 m), dále strmou sutí na skalní římsu Selly až k chatě FRANZ KOSTNER (2 500 m) - úchvatné pohledy do údolí, sestup kolem jezera LECH DE BOE na CREP DE MONT, sjezd lanovkou do CORVARY - těžší, ale jedinečná túra s fantastickými „panoramaty“. Lehčí varianta (2 z 5; 6 hod., ↑350 m, ↓350 m): z Sass Pordoi zpět lanovkou, busem do průsmyku CAMPOLONGO (1 875 m), výstup kolem chaty KAISER k jezeru LECH DE BOE (2 230 m) pak stejnou cestou jako první skupina, pěšky na hotelu, večeře.

5. den:
snídaně, odjezd busem do sedla SELLA JOCH (2 180 m). Základní varianta (2,5 z 5; 7 hod., ↑200 m, ↓200 m): po cestě FRIDRICH-AUGUST-WEG kolem kouzelného velikána LANGKOFEL přes PLATTKOFEL HÜTTE (2 297 m) až k chatě COMICI (2 153 m), odtud k chatě CIAMPINOI (2 254 m), sjezd lanovkou do údolí a busem na hotel - středně náročná túra s fantastickými výhledy. Pro méně zdatné plnohodnotná náhrada - lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod., ↑100 m, ↓100 m): od busu nenáročná túra pod stěnu LANGKOFEL okolo chaty COMICI až k horní stanici lanovky jako první skupina a sjezd dolů a busem na hotel, večeře.

6. den:
snídaně, odjezd busem do sedla VALPAROLA (2 140 m) základní varianta (2,5 z 5; 7 hod., ↑100 m, ↓1200 m): nejdříve si prohlédneme hraniční pevnost TRE SASSI, která byla součástí rakousko-uherského opevnění hranic s Italským královstvím. Po prohlídce kolem bunkrů vystoupáme do sedla pod PICCOLO SETSAS (2 260 m), dále panoramatickou cestou s úžasnými výhledy až k chatě PRALONGIÁ (2 109 m). Po krátkém občerstvení se vydáme ještě k horní stanici lanovky COL ALT (1 960 m), kterou sjedeme do CORVARY a pěšky už jen 20 minut do hotelu. Všichni večeře.

7. den:
snídaně, dopoledne odjezd do ČR, příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

Fotogalerie