Nejkrásnější zahrady, jezera a Alpy Lombardie 2023 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 13 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - autobusem s klimatizací, možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve večerních hodinách, dále Hradec Králové, Pardubice, Plzeň

2.den
2. den: ráno návštěva pozoruhodného parku Sigurta: překrásná vodní zahrada s množstvím květů aj., přírodní park, odpoledne návštěva historického města BERGAMO, staré město s řadou středověkých památek

3.den
3. den: STRESA, městečko na břehu jezera Lago Maggiore s úchvatnými výhledy na jezero a na Boromejské ostrovy, vyhlídková plavba na ostrov Madre, kde navštívíte vilu z 18. století s krásnou zahradou, a na nejznámější ostrov Isola Bella s ohromným barokním palácem a impozantními terasovitými zahradami, výjezd lanovkou ze Stresy do mezistanice, botanická zahrada s nádhernou vyhlídkou na jezero, za příznivého počasí i na vrchol Mottarone (1491 m), úchvatné výhledy na zasněžené alpské velikány

4.den
4. den: lodí z městečka ISPRA podél kláštera Santa Caterina di Sasso, který je zasazen ve vysoké skále spadající do vod jezera Maggiore, členité zahrady vily Taranto s překrásnou exotickou květenou, švýcarské LOCARNO, barevné kvetoucí město se zahradami

5.den
5. den: LUGANO, švýcarské město na břehu jezera Lago Lugano, pozemní lanovkou na vyhlídku Monte San Salvatore, krátká procházka ke kostelu San Salvatore z jehož střechy je nezapomenutelná vyhlídka na Lago Lugano, dále MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“, CASLANO, ukázka výroby čokolády a možnost nákupu za výrobní cenu

6.den
6. den: jízda podél jezera Lago di Como, nad kterým se zvedají strmé svahy hor, romantická vila Carlotta s nádhernou botanickou zahradou, lodí z CADENABBIA do městečka BELLAGIO – malebný skvost na ostrohu, kde z Laga di Como vyděluje Lago Lecco, úzkými uličkami přes kopec lze projít z nábřeží jednoho jezera na břeh druhého, na ostroh s výhledem na obě jezera nebo k pěknému kostelu, který dominuje starému městu, zastávka ve městě COMO založeném již Římany, skvostný dóm

7.den
7. den: klášterní komplex Certosa di Pavia, světově proslulý bohatstvím své gotické i renesanční architektury, MILANO, hlavní město města Lombardie, město umění, návrhářství a světové módy, Piazza Duomo se slavnou milánskou gotickou katedrálou (UNESCO), fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět Alpy, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. a další krásné stavby historického centra

8.den
8. den: návrat do Prahy ráno CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.

Fotogalerie