Nejkrásnější italská jezera a zahrady 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 5 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným autobusem vybaveným DVD, během zastávek možnost občerstvení

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 20 hodin, další odjezdová místa po dohodě: Brno, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady, přejezd do severní Itálie

2.den
2. den: jezero Lago di Garda, městečko RIVA DEL GARDA, středověký ráz centra města, kamenná věž, vodní tvrz, lodní výlet do oblíbeného letoviska LIMONE, proslavené pěstováním citrónů, staré kamenné domy a úzké uličky, a do MALCESINE pod horou Monte Baldo

3.den
3. den: SIRMIONE, městečko na poloostrově jezera Lago di Garda se středověkým vodním hradem a termálními lázněmi, možnost výletu člunem kolem ostrůvků nebo návštěva hradu, dále jezero Lago di Iseo obklopené skalními stěnami (2.000 m), prohlídka města ISEO, výlet lodí na největší jezerní ostrov v Evropě Monte Isola, kostel Panny Marie, rybářské vesničky, olivové háje, kouzelné výhledy

4.den
4. den: den u jezera Lago di Como, východní rameno pod hřebeny Rhetských Alp, druhé největší město u tohoto jezera - LECCO, historické centrum, procházka po nábřeží, kostel s nejvyšší věží v Lombardii, fakultativně celodenní výlet za krásami jezera Como: přejezd lodí nebo vlakem do městečka VARENNA, terasovité zahrady Villy Monastero, vzniklé přestavbou kláštera, strmé uličky se schodišti, domy stojící ve vodě, městečko BELLAGIO, kamenná schodiště a domy s barevnými okenicemi, překrásné zahrady rezidence Melzi, kde sídlíval prezident Napoleonovy sesterské Italské republiky, návrat do Lecca, noční přejezd do ČR

5.den
5. den: návrat v ranních hodinách CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a dopravních podmínek.

Fotogalerie