Milano, Turín, Janov a Cinque Terre letecky a rychlovlakem 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 19 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - letecky Praha - Milano - Praha, letištní taxy jsou v ceně. Do Turína je zajištěna doprava vlakem Frecciarossa, dále zažijete v případě zájmu vlakové spojení mezi jednotlivými vesnicemi Cinque Terre. V Miláně, Turíně a Janově se též využívá místní doprava (není zahrnuta v ceně)

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odlet z Prahy do Itálie do MILÁNA brzy odpoledne, transfer do hotelu, MILANO (UNESCO), centrum historie, uměni a módy, gotická katedrála Duomo di Milano, možnost vyhlídky ze střechy katedrály, obchodní pasáž Galerie Viktora Emanuela II., individuální volno

2.den
2. den: MILÁNO, Duomo di Milano (největší gotická stavba Itálie, fakult. možnost vyhlídky ze střechy katedrály), zámek Castello Sforzesco, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, vzniklý z původní pevnosti Viscontiů, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta, návštěva významné galerie Pinacoteca di Brera s proslulými díly umění (Mantegna, Rafael, Rembrandt, Bellini) a Museo d´Arte Antica, sbírka starožitností i dalších uměleckých děl (Tizian, Van Dyck, poslední Michelangelovo sousoší Pieta Rondanini, které bylo nalezeno nedokončené po jeho smrti), Basilika di Saint Ambrogio – nejstarší sakrální stavba města, individuální volno k procházkám a nákupům

3.den
3. den: výlet nejrychlejším vlakem Evropy Frecciarossa do velkoměsta TURÍN (TORINO), středisko kraje Piemont, město historie a návrhářství, s dějinami od dob Římanů (Porta Palatina), hrad, královský palác savojské dynastie a zahrady Venaria a řada paláců, dóm sv. Jana Křitele, Kaple sv. Roucha, světoznámá relikvie Turínské plátno s údajnou podobou Ježíše Krista, město je známé též výrobou aut značky Fiat i oblíbené kávy Lavazza a také vermuthu Martini, atmosféra ulic a náměstí nebo návštěva slavného Muzea automobilů, zpět regionálním vlakem

4.den
4. den: fakultativní výlet vlakem do JANOVA, přístavního velkoměsta, individuálně prohlídka historického centra, katedrála San Lorenzo, kostel El Gesú, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión, rodný Kolumbův dům, Palazzi dei Rolli (UNESCO), přístav a veliké mořské akvárium, zpět do MILÁNA, anebo variantně další cesta vlakem s průvodcem na pobřeží Ligurské riviéry do oblasti Cinque Terre (UNESCO), romantické přímořské vesničky nejlépe dostupné lodí nebo vlakem, turistika podél pobřeží nebo střídání cesty pěšky, vlakem a lodí, turistika a koupání, návrat vlakem do MILÁNA. Variantně celodenní pobyt v MILÁNĚ s možností individuální prohlídky muzeí, návštěvy hřbitova nebo ulic módy (Corso Buenos Aires, Via Torino, Corso Vittorio Emanuele.)

5.den
5. den: MILÁN, tvář moderního velkoměsta a světového centra módy: nákupní ráj "Zlatý čtyřúhelník" (Quadrilatero d´Oro) s obchody slavných módních návrhářů, nebo divadlo La Scala (exteriéry) a po individ. objednávce (na dopoledne) možnost vidět proslulou Leonardovu malbu Poslední večeře v areálu kostela Santa Maria delle Grazie, odpoledne transfer na letiště, předpokládaný návrat do Prahy po 21 h CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle aktuálního počasí a letového řádu. Pro zájemce o prohlídku fresky Leonarda da Vinciho „Poslední večeře páně“ v Chiesa di Santa Maria delle Grazie upozorńujeme, že je nutná velmi včasná rezervace min. 2 měsíce před odletem, bližší info v CK.

Fotogalerie