Milano a jezera Maggiore a Lugano a horský vláček 2023 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 790 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným autobusem vybaveným DVD, během zastávek možnost občerstvení

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v odpoledních hodinách, dále Plzeň a po trase dle dohody

2.den
2. den: BERGAMO, staré centrum uvnitř původních hradeb (Piazza Vecchia, Piazza del Duomo aj.), MILANO (UNESCO), moderním, životem pulsující metropole Lombardie, luxusní obchody, elegantní kancelářské budovy, gotická katedrála Duomo, nejslavnější operní dům na světě, dojezd na ubytování

3.den
3. den: okruh po italských jezerech, Lago Maggiore, STRESA, romantické městečko, promenády, kvetoucí zahrady s palmami a pomerančovníky, možnost lodního výletu na ostrov Isola Bella se známým zámkem a krásnými Boromejskými zahradami, LOCARNO, barevné kvetoucí městečko se zahradami na švýcarské straně jezera, podvečerní zastávka v LUGANU a na jezeře Lago Lugano

4.den
4. den: nejkrásnější partie jihovýchodu Švýcarska, městečko POSCHIAVO se známou horskou dráhu, variantně možnost jízdy horským vláčkem přes průsmyk Bernina kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie do PONTRESINY, či procházka k ledovcovému splazu ROSEG, na závěr horské středisko SV. MOŘIC, odjezd do ČR

5.den
5. den: návrat v ranních hodinách CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a dopravních podmínek.

Fotogalerie