Ligurská riviéra a Cinque Terre s koupáním 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 12 590 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, DVD, o přestávkách prodej nápojů. V oblasti Cinque Terre se pohybujete celý den bez autobusu – nemá do vesnic přístup, pokud nemáte zájem o turistiku po svazích mezi jednotlivými vesničkami, kombinujete pobyt u moře s atmosférou originálních vesniček, gastronomií a vyhlídkami s koupáním a odpočinkem u moře a přesouváte se vlakem nebo lodí.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 18 hodin, další možná odjezdová místa: Beroun, Plzeň, svozy od 6 osob Hradec Králové a Pardubice za 300 Kč, z Brna svoz za 400 Kč), transfer přes SRN do Itálie

2.den
2. den: cesta pohořím Apenino Ligure, JANOV, hlavní město regionu, kdysi mocný námořní stát (už v 11. století,) historické centrum - katedrála San Lorenzo, kostel El Gesú, klášter Sant´Andrea, palác San Giorgio, kde napsal ve vězení Marco Polo svůj Milión, rodný Kolumbův dům, Palazzi dei Rolli (UNESCO), četné galerie, návštěva akvária Acquario di Genova (je největším akváriem v Itálii a druhým největším akváriem v Evropě, postaveno k EXPO 92) a kouzlo přístavu, ubytování a procházka u moře nebo koupání na městských plážích

3.den
3. den: kouzlo pobřeží Ligurie a Ligurské riviéry, VENTIMIGLIA a přímořská Villa Hanbury na mysu Mortola, exotická zahrada (na 3.000 tropických rostlin), vinařská středověká vesnice DOLCEACQUA s hradem (světoznámé víno Rossese, možnost ochutnávky za menší příplatek), cesta kolem SAN REMA, města filmových festivalů a květin, koupání na plážích Ligurské riviéry nebo variantně historické centrum města,, CERVO, jedna z nejkrásnějších přímořských vesnic, kostel San Giovanni Battista nad mořem a kouzlo uliček, ALBENGA, stará obchodní čtvrť obklopená hradbami, vzácná raně křesťanská architektura - baptisterium s fragmenty mozaik, středověké rodové věže, Loggia dei Quatro Canti, kdysi centrum římského města Albingaunum, most Pontelungo z 12. století, návrat na ubytování

4.den
4. den: cesta lodí z CAMOGLI (přímořské městečko, vysoké barevné domy v terasách, hrad Dragonara) podél divokého pobřeží Portofinského mysu k románskému opatství San Fruttuoso z 8. století odříznutému od světa, zachovalá raně středověká architektura, koupání na malé pláži přímo před opatstvím nebo turistika stezkou do skal s vyhlídkami, dále lodí do malebného PORTOFINA, zátoka oblíbená fotografy a významnými osobnostmi (do obou míst nemohou zajíždět autobusy), cesta kolem městečka SANTA MARGHERITA DI LIGURIA, známé přímořské letovisko s krásnou promenádou a plážemi, Možnost koupání, letovisko RAPALLO, kde bude čekat autobus, promenáda, hrad, fakult. společná večeře za příplatek

5.den
5. den: fakultativní výlet s koupáním: opevněné městečko VARESE LIGURE pod Ligurskými Apeninami („borgo rotondo") se středověkým jádrem, ráj pro fotografy, starý kamenný most, ochutnávka místních specialit, koupání na krásných plážích Sestri Levante a možnost turistiky v okolí, Punta Manara s překrásnou vyhlídkou na pobřeží Levantské riviéry, návrat na ubytování, variantně celodenní pobyt u moře a koupání, fakultativně večeře za příplatek

6.den
6. den: unikátní oblast typických přístavních vesniček Cinque Terre (UNESCO), MONTEROSSO, prohlídka typické vesničky Cinque Terre, koupání a pobyt na pláži a kombinace lehké i středně náročné turistiky s cestováním vlakem po pobřeží nebo lodí při pobřeží, koupání a relax u moře, výhledy a romantická zákoutí, návštěva jednotlivých vesniček (MONTEROSSO, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA, RIOMAGGIORE), turistika po „nadpobřežních“ stezkách s nádhernými výhledy, případně (individuálně) možnost lodí do PORTOVENERE (UNESCO), na závěr LA SPEZIA, velký obchodní a vojenský přístav, odjezd pozdě večer

7.den
7. den: návrat do Prahy brzy odpoledne CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a dopravních podmínek.Ubytování na 2 místech vždy u moře umožňuje koupání.

Fotogalerie