Krásy Toskánska a mystická Umbrie 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 9 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci. Svozy z Brna zpravidla zajišťujeme autobusy Student Agency a to i na cestu zpět. Upozorňujeme, že do Sieny a Florencie je zákaz vjezdu cizích autobusů celých 9h odstaveny na parkovišti. Do historického centra se dopravujete s průvodcem místní dopravou (není zahrnuto v ceně) nebo pěšky.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 17, dále České Budějovice, svoz od 6 osob z Hradce Králové a Pardubice za 300 Kč, z Brna za 400 Kč, transfer přes Rakousko do Itálie

2.den
2. den: dle času ráno středověké opevněné městečko MONTERIGGIONI, dále toskánský drahokam SIENA (UNESCO), město patronky Toskánska Kateřiny Sienské a také Bernardina Sienského, prohlídka s místním průvodcem, dóm s jedinečnými mozaikami na podlaze, kazatelna rodiny Pisanů z 13. stol., vitráže malíře Duccia, sochy Michelangela, sochy Berniniho), baptisterium s unikátní křtitelnicí Donatella, Ghibertiho a Jacopa della Quercia, nejkrásnější náměstí světa s věží a renesanční kašnou, dále cesta „toskánskou pouští“ - kouzelnou krajinou Crete Senesi do lázeňského městečka CHIANCIANO TERME, večerní městečko

3.den
3. den: etruské muzeum v CHIUSI, ORVIETO, původem etruské město na tufovém ostrohu, cesta lanovkou, nádherná katedrála Panny Marie, jedna z nejkrásnějších staveb italské gotiky ze 13. stol., postavená na paměť tzv. bolsenského zázraku, vystavěna ze střídavých vrstev travertinu a čediče (mistři od 13. – 16. stol., fresky Fra Angelico a Luca Signorelli), studna sv. Patrika s jedinečným dvojitým schodištěm až k hladině vody, individuálně etruské muzeum nebo návštěva některé hospůdky nebo kavárny, atmosféra středověkých uliček, večeře

4.den
4. den: AREZZO, romantické historické město, rodiště významného satirika Pietra Aretina a římského podporovatele umělců Gaia Mæcenase, římský amfiteátr a krásná architektura, kostel San Francesco s freskami Piera della Francesca zobrazujícími Legendu o sv. kříži - klenoty malířství, Pieve di Santa Maria, Piazza Grande, dóm, vily Vasariho (unikátní památka evropského manýrismu) a Petrarky, pevnost Medicejských, cesta za Etrusky do města CORTONA, rodiště Lucy Signorelliho a Pietra da Cortony, romantické křivolaké uličky, Palazzo Comunale, etruské hradby a muzeum, výhledy do kraje Val di Chiana, PIENZA (UNESCO), renesanční město vystavěné na přání papeže Pia II. podle plánů jakožto ideální urbanistický celek, Palazzo Piccolomini, nebo malebné MONTEPULCIANO, slavný poutní chrám, jeden z prvních italské vrcholné renesance, dílo architekta Antonio da Sangallo, město proslavené vynikajícím červeným vínem DOCG, možnost ochutnávky vína a zajímavostí místní gastronomie v původním šlechtickém sídle (7 €), možnost fakultativní večeře za příplatek

5.den
5. den: etruská hrobka Ipogeo dei Volumni dále PERUGIE, hlavní město Umbrie založené už Etrusky, Palazzo dei Priori s Národní galerií (historie umbrijského malířství, díla malíře Duccia, Piera della Francesca, Fra Angelica...), krásná fontána ze 13. stol.- dílo rodiny Pisanů. středověké uličky a průchody, Archeologické muzeum s etruskými náhrobky, ASSISI (UNESCO), rodiště sv. Františka a sv. Kláry, významné poutní místo, skvosty architektury i mistrovská díla malířství - Giottovy a Lorenzettiho fresky v bazilice San Francesco, podvečerní pohoda u Trasimenského jezera nebo nedaleké městečko CASTIGLIONE del LAGO, večeře

6.den
6. den: toskánská perla FLORENCIE (UNESCO): prohlídka hlavních památek s místním průvodcem, chrámy a paláce, Piazza S. Firenze, monumentální katedrála Santa Maria, kupole, Campanila, Piazza della Signoria, radnice Palazzo Vecchio, most Ponte Vecchio), kostel Santa Croce, možnost návštěvy baptisteria, galerie Pitti, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky nebo kaple Brancacciů v kostele Santa Maria del Carmine, návštěva galerie Uffizi (nutno rezervovat dopředu), Bargello nebo Accademia, odpočinek v zahradách Boboli, atmosféra podvečerního města, individuálně možnost večeře, odjezd do ČR

7.den
7. den: návrat dopoledne CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí, popř. dopravní situace.

Fotogalerie