Kalábrie a Apulie, toulky jižní Itálií s koupáním 2023 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 19 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené přehravačem DVD, záchodem a minibarem.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 9 h, Br a po trase do Rakouska, dle dohody příp. možnost svozu z Plzně za příplatek, přejezd do Itálie

2.den
2. den: cesta Itálií na jih, kraj Kampánie, areál řeckého města PAESTUM (UNESCO), ve starověku zvaného Poseidónia, významné antické památky, pozůstatky Héřina a Poseidónova chrámu a chrám zvaný bazilika, mohutné sloupy, muzeum, po prohlídce antického areálu pěšky na ubytování, odpolední koupání a odpočinek na pláži, nebo alternativně celodenní koupání u moře

3.den
3. den: jihoitalské kraje Calabria a Basilicata, RIVELLO, horské městečko založené Řeky, barokní kostel sv. Mikuláše, byzantské kostelíky, klášter San Antonio, úchvatné vyhlídky, krásný záliv Golfo di Policastro a oblíbené letovisko MARATEA s plážemi, koupání v moři, anebo procházka po pobřeží kolem pobřežních jeskyní anebo podél skal do přístavu, Santa Maria di Cedro, návštěva zajímavého muzea cedrátů, zvláštního druhu citrusů (Museo Cedro), ochutnávka, dále přímořské městečko DIAMANTE, proslulé festivalem cedrátů a peperoncina, ubytování v hotelu a večerní koupání, individuálně možnost návštěvy centra Diamante a fakultativně večeře

4.den
4. den: cesta horami kraje Calabria, den pro národní park Pollino, SCALEA, fotografická zastávka, výhled na ranní horské scenérie v národním parku, vyhlídka na horu Monte Pollino, horské městečko MORANO CALABRO s hradem a klášterem vystavěné na pyramidovém kopci, kapucínský klášter s vyhlídkovou terasou, cesta krásnou krajinou do albánského městečka CIVITA a lehká turistika - sestup k hluboké soutěsce Raganello s Ďáblovým mostem, variantně návštěva Albánského muzea, večer ubytování v oblasti Corigliano v apartmánových vilách blízko moře, koupání a pohoda na plážích, večeře

5.den
5. den: městečko CORIGLIANO CALABRO, kostel sv. Antonína Paduánského, hrad s krásnou vyhlídkou, starověká SIBARI (SYBARIS), archeologický areál jedné z nejbohatších řeckých kolonií, známé pohodlným a marnotratným životem, do hor přes městečko CERCHIARA DI CALABRIA pod masivem Pollino, klášter na hoře Monte Sellaro Santa Maria delle Armi z 11. století, poutní místo s unikátní relikvií, vyhlídka na Sibarskou úžinu, léčivé koupání v termálních lázních Grotte delle Ninfe se siřičitou vodou, večeře a ochutnávka místních specialit s výkladem

6.den
6. den: celodenní pohoda na pláži a koupání nebo fakult. výlet dál na jih kalábrijského poloostrova: foto věže Torre Melissa, CROTONE (KROTON), centrum vinařského kraje Marchesato, původně řecké město založená Achájci, proslavené pobytem filosofa Pythagora a jeho školy, pozoruhodné archeologické muzeum, ve městě je katedrála a pevnost, nejvýchodnější výběžek Kalábrie mys Capo Colonna s archeologickým areálem - s osamoceným mohutným sloupem, který pochází z chrámu bohyně Héry, dále pohledy na ostrov s výstavným aragonským hradem Le Castella a koupání v moři v zálivu Golfo di Squillace, přejezd známým vinařským krajem Ciró (silná červená vína), večeře

7.den
7. den: byzantské městečko ROSSANO, v raném středověku významné centrum, dochovaný byzantský kostelík a barokní katedrála se vzácnou freskou Madonnou Acheropitou z 9. století, v Muzeu Diocesano lze vidět další mimořádnou památku: byzantský Purpurový kodex ze 6. století, dále národní park Sila, lehká turistika lesem s prastarými kaštanovými stromy v přírodním parku Cozzo del Pesco, horský byzantský klášter Pathirion (exteriéry, klášterní kostel) zasazený do krásné přírody, návrat na večerní koupání, večeře

8.den
8. den: celodenní relaxační pobyt u moře v přímořském areálu CORIGLIANO CALABRO s možností využití bazénu, sportovišť a plážového servisu, možnost tradičního oběda s typickou místní kuchyní a individuálně návštěva horního historického města

9.den
9. den: cesta do kraje Apulie, pohled na okouzlující mys Capo Spúlio s hradem Rocca Imperiale ze 13. století (císař Fridrich II. Štaufský), starověké METAPONTION, řecké město, které tvořilo významný a bohatý městský stát, kde žil Pythagoras, monumentální zříceniny dórského chrámu bohyně Héry s 15 dochovanými sloupy, podél Tarentského zálivu do města TARENT, původně významného města Velkého Řecka, muzeum s antickými nálezy, rybářský přístav, staré město na ostrově, jemuž vévodí mohutná aragonská pevnost a románská katedrála z 11. století, bývalá mešita, rybářský přístav a rybí speciality, možnost oběda v rybí restauraci, původ tance tarantella, cesta do nejexotičtější části Apulie - „údolí trullů“, cestou pohledy na bílé město LOCOROTONDO, podvečerní prohlídka městečka ALBEROBELLO (UNESCO) s ojedinělou architekturou bílých domků s kuželovitými šedými střechami – trully, asi 1.500 domků, kostel, obchůdky s vínem, likéry a suvenýry, ochutnávka s výkladem

10.den
10. den: tajemná místa krajů Apulie a Basillicata, cesta oblastí Valle d´ Itria, kde jsou městečka a vesnice s ojedinělou architekturou bílých domků s kuželovitými střechami - trully, MATERA (UNESCO), fascinující městečko vystavěné na okraji hluboké strže i pod zemí, s obydlími a skalními kostely vyhloubenými v několika vrstvách do skály (historické Sassi), místo popsané v knize Kristus se zastavil v Eboli a scenérie známé z různých filmů, např. Umučení Krista od Mela Gibsona, prohlídka skalních obydlí s místním průvodcem, dále jiné skalní městečko GRAVINA di PÚGLIA v pohoří Murge normanská katedrála, jeskynní příbytky z doby bronzové využívané příležitostně v pozdějších dobách jako útočiště během nájezdů, kostel ve stěnách hluboké rokle, fakult. večeře

11.den
11. den: celodenní prohlídka BARI, hlavního města Apulie, ve středověku hlavní sídlo vládců jihoitalských provincií - byzantských i normanských, staré město s uličkami z bílého kamene, hrad normanského krále Rogera II. a štaufského císaře Fridricha II., věhlasný poutní chrám sv. Mikuláše z Bari a vznosná katedrála sv. Sabina v apulsko-románském stylu s biskupským stolcem a unikátním oltářním baldachýnem, guvernérský palác, slavné divadlo Petruzzelo a Picini, přístav, atmosféra tržnic a úzkých uliček, možnost oběda v rybí restauraci, odpolední koupání a odpočinek na pláži, anebo celý den ve městě, kde se lze toulat donekonečna, v podvečer odjezd do ČR

12.den
12. den: návrat do ČR večer CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Fotogalerie