Jižní Toskánsko a kraj Etrusků Lazio 2022 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 10 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, přehravačem DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd v 19 h z Prahy, dále variantně Beroun nebo Plzeň, svozy od 6 osob: Hradec Králové, Pardubice za 300 Kč, z Brna za 400 Kč, noční přejezd do Itálie

2.den
2. den: CIVITA DI BAGNOREGIO, kouzelné středověké kamenné městečko na dvou skalních ostrozích spojené s okolním světem mostem, zajímavé výhledy do kraje s erozními sesuvy, individuálně možnosti ochutnávek místních specialit a vín - třeba i EST!EST! EST! nebo prohlídky místních sklepů hloubených Etrusky, dále nejvýznamnější město severního Lazia VITERBO, ve 13. století sídlo papeže, středověké městečko obehnané hradbami, Papežský palác ze 13. století - zde se poprvé sešlo konkláve, vliv francouzské gotiky, šlechtické paláce, malebná středověká čtvrť San Pellegrino s kašnami, bohatě zdobené paláce, zajímavé fontány a zahrady, večer ochutnávka vína a jiných specialit

3.den
3. den: CAPRAROLA v blízkosti malebného sopečného jezera Lago de Vico, pozdně renesanční pětiboká vila Palazzo Farnese (mj. architekt Jacopo Barozzi zv. Vignola) se vzácnou freskovou výzdobou a krásnými zahradami s vodotrysky, TARQUINIA, návštěva etruské nekropole, hrobky s unikátní výzdobou (UNESCO), koupání v moři, TUSCANIA, středověké městečko s hradbami, bývalé biskupské sídlo se dvěma pozoruhodnými románskými kostely (San Pietro z 11. století a Santa Maria Maggiore, první zmínka již v 9. století) v lombardském stylu na místě etruské akropole – exteriéry a reliéfy

4.den
4. den: BOLSENA, město u největšího sopečného jezera v Evropě, středověké ulice, hrad, katedrála svaté Kristýny a pohledy na jezero, přejezd k přírodnímu divu jižního Toskánska: Saturnia, přírodní termální lázně, koupání v kaskádových jezírkách se sirnou vodou v travertinové skále, která připomínají zmenšeninu tureckého Pamukkale, cesta za hlubokými chodbovými cestami (vie cave) vytesanými Etrusky ve skalách, za starobylými městečky se slavnou minulostí a výbornými víny, PITIGLIANO "nejkrásnější městečko Itálie" rozkládající se na skalním ostrohu v romantické krajině, středověké uličky s domy ze sopečného tufu, bývalá židovská čtvrť s muzeem a obchůdky s košer vínem a tradičním pečivem, akvadukt, renesanční palác Orsiniů, podvečerní atmosféra uliček, pohledy do kaňonu, ochutnávka místních vín a specialit

5.den
5. den: půvabná vesnice SOVANA, kdysi významné centrum hrabství s biskupstvím, zřícenina hradu Aldobrandeschi, paláce, dóm s prvky lombardského, románského a gotického slohu, kostel Santa Maria (12.-13. století) se vzácným ciboriem ze 7. století, v blízkém okolí archeologický areál s monumentálními etruskými skalními hrobkami (Tomba Ildebrando a Tomba Pisa) a fascinujícími cestami hloubenými ve skalách, lehká turistika, SORANO, středověké městečko jako z pohádky, hrad rodů Aldobrandeschi a Orsini, i zde se v okolí nacházejí cesty ve skalách, přejezd do oblasti Val d´Orcia (UNESCO), typická pohlednicová krajina - táhlé pahorky, pole s vlčími máky, řady cypřišů, statky na kopcích,románské opatství Sant´Antimo zasazené do kouzelné scenérie, jedno z nejkrásnějších v Itálii, založené v 9. století, krátká zastávka v renesanční PIENZE, město na seznamu UNESCO, vybudované papežem Piem II. (Eneáš Silvius Piccolomini), Piazza Pio II., dóm, jedinečná architektura, honosný Palazzo Piccolomini, ubytování v Chianciano Terme a možnost večeře

6.den
6. den: město vína MONTEPULCIANO, historické centrum, renesanční studna, Palazzo Comunale,ochutnávka ušlechtilého vína (Montepulciano Nobile - jedno z nejlepších italských vín) a gastronomických specialit kraje a možnost nákupu, středověká SIENA (UNESCO), město patronky Itálie - Kateřiny Sienské, fakult. prohlídka památek s místním průvodcem, proslulé náměstí Campo, na kterém se pořádá jezdecká slavnost Palio, kostel San Domenico, klášter svaté Kateřiny Sienské, románsko-gotický dóm z 12.-13. století s bílo červenou mramorovou fasádou a mozaikovou podlahou, bohatě zdobená křestní kaple, nejkrásnější náměstí Itálie Piazza Campo, místo konání světoznámého Palia (slavné koňské dostihy), paláce, kostely, muzea, jedinečná architektura, romantika v úzkých uličkách, fakultativně lze objednat italskou večeři na rozloučenou, večer odjezd

7.den
7. den: návrat do Prahy dopoledne CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních dopravních podmínek.

Fotogalerie