Itálie - Příroda, památky a chutě starověké Sicílie ** 

Dejte vědět svým přátelům:

od 32 990 Kč

Popis


Poloha:

Sicílie, autonomní oblast Itálie a největší ostrov ve Středozemním moři. Na východě ji od Kalábrie dělí Messinská úžina. Region má rozlohu 25 703 km², 5 miliónu obyvatel. Povrch Sicílie je hornatý s velice dynamickou sopečnou a tektonickou aktivitou. Na pobřěží se vypíná nejvyšší činná sopka v Evropě Etna (3 343 m n.m.). Obyvatelstvo se soustřeďuje do úrodných nížin při pobřeží, viz samostatná hesla: Agrigento, Catania Cefalù, Messina, hlavní město Palermo nebo Siracusa. Sicílie vždy byla a stále je jednou z nejvýznamnější zemědělských oblastí Středomoří. Převládá pěstování teplomilné zeleniny a ovoce, velice rozšířená je vinná réva a citrusové plody. Na venkově přežívají některé formy feudálního hospodaření. Rozvoj průmyslu v posledních desetiletích zastavil tradiční odliv obyvatelstva. V chudých venkovských oblastech Sicílie obyvatelstvo stále žije způsobem života svých předků, dnes se zde rozvíjí cestovní ruch. Lákladlem jsou i krásné pláže a nepoškozená divoká příroda nitra ostrova. Na ostrově se kromě italštiny mluví i sicilštinou.Ostrov Sicílie je největším ostrovem ve Středozemním moři.


Ubytování:

Ubytování: - 2x oblast Sciacca, 3x Trapani, 2x Palermo

Program:

1. den:
odlet z Prahy na Sicílii – Palerma, přejezd na ubytování (2 noci na jenom místě).

2. den:
antické AGRIGENTO je místem s mimořádně půvabnou polohou, kde se nachází nejvíce památek Starého Řecka a to v impozantním Údolí chrámů. Originální exponáty uchovává archeologické muzeum. Po cestě zastávka u zářivě bílého útesu s písčitou pláží SCALA DEI TURCHI.

3. den:
ráno odjezd, prohlídka romantického archeologického areálu SELINUNTE na mořském břehu – kdysi jednoho z nejvýznamnějších měst Sicílie s pozůstatky osmi chrámů. MARSALA od 18. stol. proslulá výrobou stejnojmenného dezertního vína, které budeme mít možnost ochutnat. Prohlídka soliska a větrných mlýnů, odjezd na ubytování v TRAPANI (3 noci na jednom místě), večerní prohlídka města.

4. den:
dopoledne horské městečko ERICE s typickými úzkými uličkami a kamennými domy je považováno za jedno z nejkrásnějších měst Sicílie. Středověké dlážděné uličky se vinou po svahu kopce nahoru k normanskému hradu do výšky 751 m, odkud se nám naskýtají nádherné výhledy. Erice je také známé vynikajícími marcipánovými sladkostmi „frutta martorana“. Odpoledne procházka podél pobřeží k výběžku MONTE COFANO, návštěva unikátní jeskyně MANGIAPANE, obydlené už v období paleolitu.

5. den:
lodní výlet na EGADSKÉ OSTROVY, lodí kolem rozeklaného pobřeží ostrovů s četnými jeskyněmi a nejrůznějšími skalními útvary, koupáním v průzračném moři a zastávkami na ostrůvcích FAVIGNANA a LEVANZO.

6. den:
město založené domorodými Elymy SEGESTA se starověkým divadlem pod kopcem Monte Barbaro a jeden z nejproslulejších řeckých dórských chrámů je jedním slovem fascinující. Horské městečko MONREALE vyrostlo ve 12. století, kdy zde byl vybudován benediktinský klášter s normanskou katedrálou vyzdobenou úžasnými zlatými mozaikami. Odjezd na ubytování do Palerma (2 noci na jednom místě).

7. den:
hlavní a největší město PALERMO tvoří pestrou směsici kultur a stylů – Královský palác se slavnou Palatinskou kaplí, katedrála svaté Rozálie, skvostné normanské i barokní kostely, tržiště Ballaró s arabskou atmosférou, Kapucínský klášter, v jehož útrobách leží na 8.000 mumifikovaných těl… Při procházení rušnými ulicemi ochutnáme na proslulé palermský „street food“ jako jsou např. pane e panelle (placičky z cizrny) nebo „arancini“, které ve spojení s dobrým vínem zakončí náš pestrý pobyt na Sicílii.

8. den:
odlet do ČR.

Fotogalerie