Itálie - Ligurská riviéra Di Ponte a Azurové pobřeží ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 14 990 Kč

Popis


Poloha:

Itálie je překrásná středomořská země

Program:

1. den:
v podvečerních hodinách odjezd z ČR

2. den:
ráno příjezd na pobřeží Ligurie, návštěva a prohlídka LERICI, domy pastelových barev, majestátní hrad s jedinečnými výhledy na záliv a celé pobřeží. Tento pruh země okolo Zálivu básníků si oblíbili angličtí spisovatelé, např: Yeats a D.H.Lawrence, promenáda, bude čas i na ranní italskou kávu. Odjezd do přímořského letoviska do hotelu, ubytování, moře, krásná promenáda, individuální volno

3. den:
pobyt u moře, individuální volno, možnosti fakult. výletů dle aktuální nabídky.

4. den:
celodenní výlet po pobřeží Ligurie. Navštívíme JANOV, centrum Ligurie, město vtěsnané mezi moře a hory, spojené s K. Kolumbem. Procházka a prohlídka historického centra slavné středověké námořní republiky, třída Via Garibaldi s nádhernými paláci (UNESCO), kostely, Dóžecí palác, katedrála San Lorenzo s románským průčelím, Kolumbův rodný dům u brány Porta Soprana, renesanční Strada Nuova, historický přístav PORTO ANTICO, možnost návštěvy slavného obřího mořského akvária. Na závěr lodní výlet po pobřeží Levantské riviéry do jednoho z nejhezčích rybářských městeček CAMOGLI, příkré zelené svahy ligurských Apenin, středověké výškové domy pastelových barev zdobené lasturami, malé restaurace s vůní připravovaných ryb.

5. den:
pobyt u moře, individuální volno.

6. den:
poloostrov PORTOFINO. Lodní výlet do malebné zátoky se středověkým klášterem SAN FRUTUOSO, po prohlídce bývalého opatství možnost koupání ve smaradové vodě Ligurského moře. Pokračujeme do PORTOFINA, nejluxusnějšího přístavu a letoviska v zemi i celém Středomoří. Možná, že právě díky svému složitému přístupu se toto exkluzivní letovisko stalo úkrytem pro spisovatele, jako byli Guy de Maupassant a Truman Capote či hollywoodské celebrity. O tom, jaké klientele Portofino slouží, nás přesvědčí pohled na pyšné jachty kotvící v zálivu. Nostalgická atmosféra městečka SANTA MARGARITA, projdeme se po palmové promenádě i exotickým parkem Villy Durazzo, prohlídka, barokní kostely.

7. den:
oblast útesů mezi Levanto a La Spezia. Přejezd do přístavu La Spezia, lodní výlet Zátokou básníků na rozhraní Tyrhénského a Ligurského moře, prohlídka malebného středověkého městečka Portovenere, jehož panorama s nádherným románským kostelem a tajemnou citadelou nad mořem se stalo srdcovou záležitostí například pro lorda Byrona, příkré křivolaké uličky, hradby, útesy a výrobny pravého ligurského pesta, maličký přístav a velké množství historie. Vyhlídková plavba podél chráněného skalnatého pobřeží Cinque Terre (Unesco), jeden z pokladů Itálie (oblast je dostupná pouze vlakem, lodí cca 20 €), Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza a Monterosso. Výlet vlakem do malebných městeček VERNAZZA a RIOMAGGIORE, vycházka v oblasti těchto úchvatných vesnic balancujících na samém okraji závratných útesů. Večer procházka centrem přístavního města LA SPEZIA a odjezd domů.

8. den:
pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce je připraven celodenní fakult. výlet. Navštívíme starobylé město LUCCA, historické centrum obklopené hradbami, za kterými budeme obdivovat krásné stavební památky, z nichž jedna z nejznámějších je původně římské Amfiteatrální náměstí - velkolepý DÓM SAN MARTINO, kostel San Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. Uvědomíme si noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi bohatého města. Následuje PISA, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto. Návrat na pobřeží k moři.

9. den:
pobyt u moře, individuální volno bus. skupina: V pozdních odpoledních hodinách odjezd do republiky.

10. den:
předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Fotogalerie