Itálie - Kaňony a barokní architektura Sicílie ** 

Dejte vědět svým přátelům:

od 31 990 Kč

Popis


Poloha:

Sicílie, autonomní oblast Itálie a největší ostrov ve Středozemním moři. Na východě ji od Kalábrie dělí Messinská úžina. Region má rozlohu 25 703 km², 5 miliónu obyvatel. Povrch Sicílie je hornatý s velice dynamickou sopečnou a tektonickou aktivitou. Na pobřěží se vypíná nejvyšší činná sopka v Evropě Etna (3 343 m n.m.). Obyvatelstvo se soustřeďuje do úrodných nížin při pobřeží, viz samostatná hesla: Agrigento, Catania Cefalù, Messina, hlavní město Palermo nebo Siracusa. Sicílie vždy byla a stále je jednou z nejvýznamnější zemědělských oblastí Středomoří. Převládá pěstování teplomilné zeleniny a ovoce, velice rozšířená je vinná réva a citrusové plody. Na venkově přežívají některé formy feudálního hospodaření. Rozvoj průmyslu v posledních desetiletích zastavil tradiční odliv obyvatelstva. V chudých venkovských oblastech Sicílie obyvatelstvo stále žije způsobem života svých předků, dnes se zde rozvíjí cestovní ruch. Lákladlem jsou i krásné pláže a nepoškozená divoká příroda nitra ostrova. Na ostrově se kromě italštiny mluví i sicilštinou.Ostrov Sicílie je největším ostrovem ve Středozemním moři.

Program:

1. den:
odlet z Prahy na Sicílii, transfer na ubytování asi v oblasti Avoly (4 noci na jednom místě).

2. den:
nekropole PANTALICA s více než 5000 hrobkami vytesanými do skal v údolí řeky Anapo, pěší turistika, možnost koupání, která je společně s městem Syrakusy pod ochranou Unesco. Odpoledne zastávka v barokním městečku PALAZZOLO ACREIDE – v cukrárně si dáme proslulé trubičky plněné sladkou ricottou „cannoli“ se šálkem dobrého espressa.

3. den:
Dopoledne skvost barokní architektury: NOTO – prohlídka města, které bylo po zemětřesení v r. 1693 znovu vybudováno v honosném barokním slohu s dómem, náměstím a kostely. Odpoledne přírodní rezervace CAVAGRANDE – nádherný kaňon na řece Cassibile s řadou přírodních jezírek jako stvořených k příjemnému osvěžení. Večer návštěva AVOLY – ochutnávka místního známého vína Nero d’Avola.

4. den:
barokní město čokolády MODICA je rozděleno na dolní a horní město, jehož domky jsou malebně nalepeny na svahu hory pod hradem Castello dei Conti, odkud je úžasný pohled na město a až k mořskému pobřeží. Návštěva proslulé cukrárny Bonajuto – možnost ochutnávky. RAGUSA IBLA – okázalou barokní architekturu zde zastupuje katedrála sv. Jiří se znamenitým průčelím. Odpoledne návštěva přírodní rezervace VENDICARI je známá nejen pozorováním vodního ptactva (plameňáci, stěhovaví ptáci), ale i nádhernými zátokami s průzračným mořem, zbytky prehistorického osídlení a staré továrny na zpracování tuňáků, procházka podél pobřeží, možnost koupání.

5. den:
prohlídka SYRAKUS – dopoledne archeologický park se slavným řeckým divadlem, kde uváděli své hry Aischylos, Sofoklés a Euripidés, vápencovými lomy a jeskyní Dionýsovo ucho. Odpoledne ORTYGIA, původně ostrov s prastarou historií, kde se podle legendy koupala v prameni pitné vody nymfa Arethúsa. Ze starověkých Syrakus toho zbylo málo, na základě Athénina chrámu stojí nyní křesťanský dóm, ale město na nás dýchne starobylou romantickou atmosférou. Pozdě odpoledne odjezd do Catanie, ubytování.

6. den:
CATANIA – prohlídka barokního centra města se stavbami z vulkanického kamene, amfiteátr, Via Etnea, katedrála sv. Agáty, největší kostel na Sicílii – San Nicoló l’Arena, normanský hrad Castello Ursino. Zajdeme se podívat, kde nakupují místní - na proslulý rybí trh a ochutnáme něco z katánských specialit – jako jsou „arancini“, smažené sardinky či kalamáry nebo sladký dezert „cassata siciliana“.. Pozdě odpoledne odjezd na „Kyklopskou riviéru“ do přímořských letovisek ACI TREZZA (mýtický přístav, odkud odplul Odysseus pronásledován jednookým obrem Kyklópem, žijícím v jeskyni na svahu sopky Etny) a ACI CASTELLO s hradem, večerní procházka podél moře.

7. den:
odlet do ČR.

Fotogalerie