Itálie - Florencie - Řím - Tivoli - poklady Itálie a UNESCO ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 390 Kč

Popis


Poloha:

Itálie je překrásná středomořská země

Program:

1. den:
v poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den:
VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejížvýzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem nacelý Řím. VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí sMichelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA, Piazza del Popolo s baroknímikostely, Piazza Navona, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami.

3. den:
Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v obdobírenesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovanázahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolitad´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezddo „věčného města“ ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují takharmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátnécestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města, ForumRomanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4.stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch iobrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavbaz dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největšířímská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Španělské schody,večerní atmosféra uliček. Ubytování.

4. den:
Ráno odjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho,Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo snepřehlednutelným Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kapleMedicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Večer odjezd do ČR.

5. den:
předpokládaný návrat do ČR v poledních hodinách.

Fotogalerie