Itálie - Florencie - Řím - Tivoli - poklady Itálie a UNESCO ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 6 290 Kč

Popis


Poloha:

Itálie je překrásná středomořská země

Program:

1. den:
v odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den:
ráno příjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Odjezd na ubytování.

3. den:
slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce VILLA D´ESTE, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do „věčného města“ ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, KOLOSEUM – symbol města, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KAPITOL - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., PANTHEON - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, FONTÁNA DI TREVI – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, ŠPANĚLSKÉ SCHODY, večerní atmosféra uliček.

4. den:
VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, BAZILIKA SV. PETRA na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA, Piazza del Popolo s barokními kostely, PIAZZA NAVONA, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami. Večer odjezd do ČR.

5. den:
předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Fotogalerie