Itálie - Benátky, město na laguně ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 5 290 Kč

Popis


Poloha:

Itálie je překrásná středomořská země


Ubytování:

Ubytování: - 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím.

Program:

1. den:
odjezd ve večerních hodinách z republiky.

2. den:
procházka BENÁTKAMI I. – Chiesa della Pietà (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, PIAZZA SAN MARCO a památky na něm, za příznivého počasí výjezd výtahem na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), TEATRO LA FENICE (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, PONTE DI RIALTO (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. CAMPO SAN POLO (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), BASILICA DEI FRARI (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), fakultativně vyhlídková plavba vaporettem Velkým kanálem k náměstí San Marco.

3. den:
poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, Atillův trůn, starobylá bazilika Santa Maria Assunta, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program nebo prohlídka muzeí.

4. den:
Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, GALLERIA DELL´ACADEMIA (vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum PEGGY GUGENHEIM, největší benátský barokní chrám BAZILICA DI SANTA MARIA DELLA SALLUTE, Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění. Večer odjezd do ČR.

5. den:
návrat v časných ranních hodinách.

Fotogalerie