Florencie, Garfagnana s koupáním a Carrara 2021 ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 9 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným autobusem s prodejem nápojů a DVD.Florencie je uzavřena pro cizí turistické autobusy. Na dopravu do centra lze využít místní autobus. 1x lze podniknout místo společného programu individuální výlet do Florencie z Montecatini Terme vlakem.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd v 17 hodin z Prahy, možná odjezdová místa dle dohody České Budějovice nebo Plzeň, svozy od 6 osob za 300 Kč Hradec Králové, Pardubice a za příplatek 400 Kč z Brna, transfer přes Rakousko do Itálie

2.den
2.den: celodenní FLORENCIE - UNESCO (příjezd místní dopravou), město Michelangela a rodu Medicejských, dopolední prohlídka s místním průvodcem, Santa Maria Novella, Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Michelangelův David, Bargello, Santa Croce, Piazza Duomo, dóm, Giottova kampanila, možnost návštěvy baptisteria a kopule katedrály, galerie Pitti nebo zahrad Boboli, kostel Santa Maria del Carmine s kaplí Brancacciů, kaple Medicejských, MONTECATINI TERME, atmosféra oblíbeného lázeňského městečka s lanovkou do kopců, fakultativně večeře za příplatek

3.den
3. den: klenoty Toskánska: SAN GIMIGNANO (UNESCO), "středověký Manhattan" s věžemi z 12.-13. století, náměstí Piazza della Cisterna se starobylými paláci s věžemi, jedinečný chrám Collegiata s freskami ze Starého i Nového zákona a s nádhernými Ghirlandaiovými freskami v Cappella di Santa Fina, Palazzo Popolo s Museo Civico a věží Torre Grossa, pevnost Rocca, kostel San Agostino (fresky Benozzo Gozzoli), výhledy do okolí, fakult. ochutnávka vína Vernaccia a místní gastronomie: toskánské salámy, lanýžová pomazánka, olivový olej, ocet balsamico, PISA (UNESCO), překrásná románská architektura v pisánském slohu - dóm, baptistérium, světoznámá šikmá věž, Camposanto, městečko VINCI, rodiště Leonarda da Vinci, Museo Leonardiano, kde jsou především nákresy a modely Leonardových vynálezů, návrat do hotelu

4.den
4. den: údolím Garfagnana s krásnými přírodními scenériemi Apuánských Alp, fakultativně výjezd místním busem do hor, procházka a návštěva krápníkové jeskyně, CARRARA, město mramoru, výjezd k mramorovým lomům, prohlídka lomu s místním průvodcem - jedinečný zážitek, scenérie Apenin (Apuánských Alp), odpoledne přejezd do Marina di Carrara k moři, koupání, v případě nepříznivého počasí dřívější návrat na ubytování a možnost výjezdu lanovkou do malebného MONTECATINI ALTO

5.den
5. den: LUCCA, město s mohutnými hradbami a historickým jádrem, románská a gotická architektura, krátká prohlídka centra, možnost volby dalšího programu: 1.skupina - individuální pobyt v LUCCE, anebo 2. skupina - odjezd k moři na pláže u VIAREGGIA, koupání, možnost zakoupení plážového servisu, v podvečer návrat na místo ubytování - cestou zastávka v LUCCE a nástup 1.skupiny, v případě nepříznivého počasí všichni odjezd z Luccy dříve, zastávka v PISTOII, starobylé město, nádherný dóm a další památky, anebo v případě zájmu celodenní individuální výlet do FLORENCIE vlakem a místní dopravou a prohlídka muzeí, galerií, krásných parků a zahrad

6.den
6. den: celodenní pobyt ve FLORENCII, pokračování společné prohlídky (kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Casa Dante, Palazzo Strozzi, Ponte Vecchio, čas na další galerie a muzea, odpoledne možnost návštěvy galerie Uffizi (nutná rezervace) a dalších muzeí (doporučujeme muzeum sochařství Bargello s vlastní rezervací), podvečerní atmosféra Florencie, noční přejezd

7.den
7. den: návrat dopoledne CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám. V případě zájmu je možný jednodenní individuální výlet do Florencie vlakem (9 €).

Fotogalerie