Starodávnou Jávou až na ostrovy duchů - Sulawesi - Tanah Toraja 

Dejte vědět svým přátelům:

od 74 990 Kč

Popis


Program:

1. - 2.den:
odlet z ČR do Indonésie, do hlavního města JAKARTA. Letecký přesun do YOGYAKARTY, ubytování v centru města.

3. den:
snídaně, prohlídka centra javánské kultury YOGYAKARTY ležící mezi činnou sopkou Merapi a zrádnými „Jižními moři“. Navštívíme staré město KRATON s komplexem zdobených pavilonů a paláců - Sultánský palác. V těsné blízkosti se dále nachází odpočinkové místo sultánské rodiny s bazénky a odpočinkovými pavilony TAMAN SARI známé též jako „vodní hrad“. Zajdeme i na vyhlášený rušný PTAČÍ TRH.

4. den:
snídaně, výlet za kulturním dědictvím Střední Jávy nás zavede k největšímu buddhistickému chrámu na světě BOROBUDUR (UNESCO), jehož počátky sahají do 8. století. Takřka tisíc let zůstal chrám v zapomnění, až teprve v roce 1815 ho „objevili“ Angličané. Stupňovitá pyramida, na jejímž vrcholku se nachází 73 stúp se sochami buddhů. Na Prambananské planině se nachází hinduistický chrámový komplex PRAMBANAN (UNESCO) z 9. století. sestávající celkem ze šesti hlavních chrámů zasvěcených hlavním božstvům, a z 224 menších chrámků. Pokud nám počasí a rozhled dovolí, zastavíme se na krátko na vyhlídkovém místě, odkud spatříme majestátnou sopku MERAPI (2 910 m). Odjezd zpět na ubytování do Jogji.

5. den:
snídaně, odlet z Yogyakarty na ostrov SULAWESI do hlavního města MAKASSAR. Po příletu odjedeme pronajatým busem na nejjižnější cíp ostrova do oblasti BIRA na ubytování, kde po staletí žili obávaní piráti Jižních moří a nejlepší stavitelé lodí „phinisli“.

6. den:
snídaně, loďkou odplujeme na korálový ostrov LIUKANG s barevným podmořským životem a plný ryb a korálů. Zašnorchlujeme si v průzračném moři či zarelaxujeme na místní pláži. Odpolední odplutí zpět na ubytování, možnost podvečerní návštěvy trhu.

7. den:
snídaně, odjezd přes četné plantáže palmového cukru do sídelního města království Wajo do SENKANGU ležícího na břehu mělkého jezera TEMPE, kterým proplujeme na loďce a poznáme plovoucí rybářské vesničky postavené na tomto jezeře, které zároveň funguje jako ptačí rezervace. Ubytování v oblasti.

8. den:
snídaně, návštěva výrobny senkangského hedvábí s kostkovanými nebo klikatými motivy, které jsou oblíbené u kmene BUGIJŮ. Odpoledne přesun do centrálního horského Sulawesi, k tajemným kmenům TORAJŮ v oblasti města RANTEPAA, kde se ubytujeme.

9. den:
snídaně, celodenní výlet po oblasti kmene Torajů - typická vesnička LEMO s domky se střechami v podobě buvolích rohů. Kousek od osady se nachází skalní hrobky s množstvím fotogenických figur TAU-TAU zpodobňujících zemřelého. V SUYANĚ navštívíme tzv. STROMOVÝ HROB - do kmenu starého, posvátného stromu jsou pohřbívány děti. Nezapomeneme ani na jeskynní hroby TAMPANG s množstvím lebek a obřadních rakví. Zpět do města na ubytování.

10. den:
snídaně, vyrážíme opět do krajiny obávaných „LOVCŮ LEBEK“, ale tentokrát s nenáročným trekingem v krajině Torajů. Celou krajinu budeme mít jako na dlani, navštívíme četné vesničky, rýžová políčka, hřbitovy a jiné zajímavosti. Aby nebylo dobrodružství málo, přespíme u domorodců v některé z torajských vesniček - na vlastní kůži tak poznáte typický život dnešních Torajů vyznávajících animistickou víru ALUK TODOLO, neboli cestu předků. Ulehat budete v podivuhodném domě TONGKONAN místního náčelníka, o čemž budou vypovídat četné lebky obětních buvolů a jiných zvířat.

11. den:
dokončení programu v krajině RANTEPAA - tajemné megality o výšce až 4 m. Třešničkou na dortu v oblasti TANAH TORAJA bude návštěva slavnosti, při které jsou obětována prasata a buvoli. Na slavnosti budeme čestnými hosty. Nocleh v „civilizaci“ ve městě.

12. den:
snídaně, odjezd ke hlavnímu městu ostrova SULAWESI - MAKASSAR. Cestou zastávka na oběd u zálivu města PAREPARE, ochutnáme místní specialitu - pečenou kačenu. Příjezd na hotel, krátká procházka po městské promenádě na břehu Floreského moře.

13. den:
snídaně, odjezd do starého přístavu a odplutí na některý z korálových ostrovů souostroví SPEERMONDE. Pro nás je nejoblíbenější klidný ostrůvek SAMALONA, který je asi 200 m dlouhý a 80 m široký. V mělkých vodách je velké množství ryb vč. obávaných perutýnů, barevných klaunů schovávající se v žahavých mořských sasankách či obrovských zév, které možná ve svém nitru mají perlu. Koupání a relaxace na ostrově, odpolední odplutí zpět a dokončení prohlídky města. Návštěva staré holandské pevnosti FORT ROTTERDAM.

14. den:
snídaně, v případě dostatku času poslední nákupy a odlet ze SULAWESI na JÁVU, odkud odletíme do Evropy.

15. den:
přílet do ČR.

Fotogalerie