Velikonoční pohlednice z Provence, slavnost v Arles a Marseille 2023 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 8 590 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje, o přestávkách prodej nápojů za Kč. Doporučujeme pohodné oblečení, polštářek a hygienické potřeby do příručního zavazadla.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.Případné svozy z Brna bývají autobusy společnosti Student Agency a odjezdové místo zájezdového autobusu z Prahy je potom přesunuto na autobusové nádraží Florenc.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 15 h, dále Beroun, Plzeň a na trase dle dohody, transfer přes SRN do Francie

2.den
2. den: příjezd do Provence plné jarních květů, ORANGE, bývalé starověké město, zachovalý římský vítězný oblouk a divadlo, AVIGNON, svědek papežské slávy středověku, most St-Benézet, Rocher des Doms, Papežský palác, kouzlo bělostných provensálských uliček, velikonoční suvenýry, velikonoční suvenýry, výhledy na Villeneuve-les-Avignon a na středověký most, možnost projížďky lodí s výhledy na město, ubytování

3.den
3. den: ARLES, původně řecká kolonie, městečko proslavené pobytem Vincenta van Gogha, antická aréna, skvost románské architektury klášter St-Trophime, van Goghova nemocnice, žlutá kavárna, variantně samostatná návštěva antické nekropole Les Alyscamps, Feria de Paques, velikonoční slavnost s býky, Arlézané v barevných krojích, slavnostní provensálské trhy, býci v ulicích, koncerty na náměstích, variantně pobřežní rezervace Camargue se salinami, plameňáky a stády bílých koní, ornitologická rezervace, nebo přímořské poutní město Stes-MARIES-de-la-MER s bazilikou (hrob „černé“ svaté Sáry), ochutnávka místního vína, nyní velikonoční výzdoba se spoustou jarních květů, dle programu slavností návrat na večerní slavnost v ARLES s možností pohoštění na trzích, pozdní návrat na hotel

4.den
4. den: největší přístavní město - MARSEILLE, starý přístav, kostel svatého Viktora a chrám Notre-Dame-de-la-Garde, fakult. lodní výlet (s plavbou kolem ostrova hraběte Monte Crista If) na Frioulské ostrovy s krásnou přírodou: útesy Calanques s rozmanitou vzácnou květenou (ráj pro fotografy), lehká turistika nebo procházka k pevnosti s nádhernými výhledy, individ. v Marseille návštěva nově otevřeného moderního muzea MuCem – Muzeum civilizací Evropy a Středomoří, atmosféra přístavu, romantika centra města, fakultativně večeře v rybí restauraci

5.den
5. den: příjezd do Prahy odpoledne CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu především vzhledem k počasí, průběhu slavností v Arles a dopravě. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Fotogalerie