Tajemná Normandie, zahrady, Alabastrové pobřeží, den D 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 8 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - moderním zájezdovým autobusem s klimatizací, DVD.a možností občerstvení během přestávek.Případné svozy z Brna bývají autobusy společnosti Student Agency a odjezdové místo zájezdového autobusu z Prahy je potom přesunuto na autobusové nádraží Florenc.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 19 hodin (Be, Pl a po trase, svoz od 6 osob HK, Pa za 300 Kč, z Br za 400 Kč), transfer přes SRN

2.den
2. den: GIVERNY, dům a zahrady Clauda Moneta, japonská zahrada s lekníny nebo Musée des Impressionnisme nadchnou milovníky umění i zahrad, impresionistická atmosféra a kouzlo meandrů řeky Seiny: Les ANDELYS, Château Gaillard, hrad Richarda Lví srdce vysoko nad Seinou, ROUEN, staré normandské hlavní město, proslulá katedrála Notre Dame (ztvárnili Pissarro, Gauguin a Sisley a především Monet), středověké uličky s hrázděnými domy, tržnice na Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), justiční palác a orloj, možnost návštěvy galerie moderního umění Musée des Beaux-Arts (díla od 16. stol. do současnosti - Caravaggio, Rubens, Delacroix, Monet, Renoir...)

3.den
3. den: cesta na Alabastrové pobřeží: La Manche, přes Bretonský most a CAUDEBEC-EN-CAUX, gotická katedrála, cestou malé překvapení – kostelík v koruně tisíciletého stromu, procházka podél nejkratší řeky Francie popřípadě zahrady, FÉCAMP, destilační závod a muzeum „benediktinky“ (jako Klášterní tajemství) s ochutnávkou, ÉTRETAT, kouzelné městečko na Alabastrovém pobřeží, turistika na útesech Falaise d’Aval, bílé útesy nad mořem, ochutnávka mořských plodů a místní kuchyně v hospůdce na nábřeží a nebo si ze nakoupených dobrot můžete udělat impresionistickou „Snídani v trávě“ , slavný Pont de Normandie, možnost večerní ROUEN a multimediální překvapení u katedrály

4.den
4. den: ranní kouzlo Seiny, nejvýznamnější normandský benediktinský klášter Abbaye de JUMIÈGES, galerie středověké architektury, klášterní zahrady, objekty k festivalu impresionismu, venkovské hrázděné domky s doškovými střechami, s přírodním parkem Forêt-de-Brotonne, HONFLEUR, kouzelné staré opevněné přístavní městečko, oblíbené místo umělců - tady vznikl impresionismus, historický přístav, dřevěná katedrála svaté Kateřiny, hrázděné domky s břidlicovými střechami, večerní CAEN, město Viléma Dobyvatele nebo fakultativně večerní posezení s ochutnávkou sýrů, cidru a calvadosu

5.den
5. den: ve znamení vylodění a dne D: pláže Arromanches-Les-Bains a muzeum vylodění spojenců, stále patrné zbytky umělého přístavu Mulberry, americký hřbitov v Colleville a pláže vylodění Omaha, vzpomínka na film Zachraňte vojína Ryana s Tomem Hanskem v hlavní roli, BAYEUX, katedrála a Muzeum tapisérie královny Mathildy s výšivkou z 11. století, vyobrazení dějin Normanů (bitva Viléma Dobyvatele s králem Haroldem a výjevy ze života šlechty i prostých lidí 11. století), alternativně indiv. muzeum vylodění zaměřené na vojenskou techniku, nebo umělecko-historické muzeum MAHB, pohoda klidného normanského města, fakultativně večeře na rozloučenou, večer odjezd do ČR

6.den
6. den: návrat do Prahy odpoledneCK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu dle počasí a aktuálním podmínkám.

Fotogalerie