Pohodový týden v Alpách - Chamonix – Mont Blanc s kartou 

Dejte vědět svým přátelům:

od 26 990 Kč

Popis


Poloha:

FrancieFrancii navštěvují milióny turistů z celého světa. Přitahuje je nejen krása krajiny, divy přírody a historické i umělecké památky,vyhlášená kuchyně vč.sýrů a vína, ale i celkový postoj místních obyvatel k životu - art de vivre, tedy umění žít.Zahrnuje nejen území v západní Evropě, ale i tzv.zámořské departementy jako např.Réunion, Martinik a Guadeloupe. Nejdelší hranice, přes 600 km, má na jihu se Španělskem, kde sousedí i s Andorrou. Na severu hraničí s Belgií a Lucemburskem, na východě s Německem a Švýcarskem a na jihovýchodě s Itálií.Převážně rovinatá krajina, zejména na severu a západě, tvoří 2/3 celkové plochy. Roviny a pahorkatiny se pozvolna mění na horská pásma zejména na východě a jihu země. Nejvyšším pohořím jsou Alpy, masiv, který se táhne na východ od údolí Rhony až k hranicím s Itálií. Nejvyšší a nejvíce navštěvované jsou Savojské Alpy s vrcholem Mont Blanc, 4.810 m.n.m. Alpy jsou bohaté na ledovce, rozeklané skalní masivy střídají ojedinělé skalní věže, úzké soutěsky a prudké řeky. Krajina se pozvolna proměňuje, na jihu Přímořské Alpy jsou převážně vápencového původu a bohaté na vegetaci. Nejznámějším vrcholem je Mont Ventoux s 1.909 m.n.m.Geologicky mladším pohořím jsou Pyreneje , které tvoří přirozenou hranici na jihu země se Španělskem a Andorrou. Jeho vrcholky na francouzské straně jsou nižší, nejvyšší, Pico de Anetto se svými 3.404 m.n.m je na španělské straně. Střední část je až 140 km široká. Zachovaly se zde i menší ledovce, jezera a ledovcové kary, z nichž nejnavštěvovanější je Cirque de Gavarnie.Ze zmínku stojí i Centrální masiv, Francouzské středohoří, původem vulkanické pohoří z období třetihor, kde většina vrcholů jsou vyhaslé sopky. Rozkládá se ve střední a jižní Francii na západ od řeky Rhony. Nejvyšším vrcholem je Puy de Sancy s 1.886 m.n.m.Vogézy, horské pásmo, které se nalézá převážně v Alsasku a Lotrinsku na západ od údolí Rýna. Severní Vogézy jsou pískovcové, většinou zalesněné (jedle, buky, javory). Ve vyšších Jižních Vogézách se vyskytují i stopy po ledovcích. Jsou zde morény, velké balvany a hladké skály převážně ze žuly. Nejdelší řekou, s tokem přes jeden tisíc km, je Loira. Následuje Seina, Rhona s nejvyšším průtokem a Garonna.. Z celkové délky Rýna 1320 km připadá na území Francie jen 150 km.Pobřeží, 7 tisíc kilometrů dlouhé, zahrnuje Severní moře, kanál La Manche, Atlantický oceán na západě a Středozemní moře na jihu země. Zejména blízkost Atlantického oceánu ovlivňuje podnebí na většině území na západě, směrem ke středu a na východě přechází v kontinentální. Na jihu vládne příjemné, typicky středomořské podnebí. Některé další zajímavé turistické regiony Francie:Provence, Bretaň, Normandie, Alsasko, Burgunsko, Languedoc – Roussillon, Pyreneje, Francouzské Alpy,


Ubytování:

Ubytování: - Ubytováni jsme v malebném hotelu v alpském stylu s bazénem v klidném prostředí městečka St. Gervais Le Fayet přímo u stanice proslulé zubačky Tramway du Mont Blanc v útulných pokojích s vlastním sociálním zařízením, sat.TV.

Program:

1. den:
odjezd z ČR v odpoledních hodinách do Francie.

2. den:
příjezd na ubytování do městečka LES HOUCHES, nedaleko CHAMONIX. Proslulou zubačkou TRAMWAY DU MONT BLANC od hotelu až do nejvýše položené železniční stanice ve Francie NID D’AIGLE (2 372 m). Základní varianta (náročnost 2 z 5; ↑250 m, ↓700 m, 4 hod.): po výstupové cestě na nejvyšší horu Alp krátce vystoupáme na fascinující vyhlídku na ledovec BIONNASSAY. Panorama dokreslí strmá severozápadní stěna MONT BLANCU v čele s vrcholem DOME DU GOUTER (4 304 m). V bezprostřední blízkosti ledovce dále sestupujeme do údolí podél ledovcového potoka TORRENT DU BIONNASSAY a dojdeme až ke stanici zubačky BELLEVUE (1 800 m). Poloha stanice přímo na hřebeni nám nabídne další fascinující výhledy na masiv MONT BLANCU, údolí včetně slavného města CHAMONIX a zahlédneme i nespočet vrcholů převyšující tří a čtyři tisíce metrů. Lehčí varianta (1 z 5; ↑150 m, ↓300 m; 2h): pěšky jen na vyhlídku a zpět, sjezd zubačkou do BELLEVUE a následně možnost nenáročné procházky do stanice COL DU VOZA (1 650 m). Všichni sjezd k hotelu, večeře.

3. den:
snídaně, busem do CHAMONIX (1 035 m), lanovkou s NEJVĚTŠÍM PŘEVÝŠENÍM NA SVĚTĚ až na AIGUILLE DU MIDI (3 842 m). Nezapomenutelné výhledy nejen na vrchol MONT BLANC (4 810 m), ale i na slavné švýcarské vrcholy MATTERHORN (4 478 m), MONTE ROSA (4 634 m) a na další alpské velikány. Sjezd do střední stanice, základní varianta (2 z 5; ↑200 m, ↓600 m; 4h): traverzem pod soustavou ledovců GLACIER DU BLAITIERE (3 554 m) přes vyhlídku LE SIGNAL FORBES až k největšímu francouzskému ledovci MER DE GLACE (1 730 m). Poté, co si vychutnáme výhledy na toto ledovcové království se díky naší kartě zdarma podíváme i do úchvatné jeskyně GROTTE DE GLACE vytesané v ledu. Sjezd další z řady slavných zubaček TRAIN DU MONTENVERS zpět do CHAMONIX. Lehčí varianta spočívá ve sjezdu přímo do Chamonix, výjezdu k ledovci MER DE GLACE a procházky k ledovcové jeskyni. Všichni busem do hotelu, večeře.

4. den:
snídaně, busem do ARGENTIERE, lanovkou na PLAN JORAN (2 150 m), základní varianta (3 z 5; ↑750 m, ↓750 m, 6h): nejprve nenáročnou cestou k chatě CHALET DE LOGNAN (2 070 m) na dohled od ledovce GLACIER D’ARGENTIERE. Následně dle chuti a zdatnosti každého z nás stoupáme podél po vyhlídkové cestě v blízkosti hrany ledovce s dramatickými pohledy na obrovské trhliny. K ledovci se můžete přiblížit na vzdálenost pouhých pár kroků. Zpět po stejné cestě nad chatu a následně malým okruhem k horní stanici lanovky. Lehčí varianta (2 z 5, ↑350 m, ↓350 m, 4h) jen na vyhlídku k ledovci, odpočinek u restaurace a návrat k lanovce. Sjezd do údolí, zpět na hotel, večeře.

5. den:
snídaně, busem do LES BOIS (1 035 m), výjezd lanovkou na INDEX (2 390 m). Panoramatickou cestou s výhledy na MONT BLANC tentokrát z protějšího svahu přes údolí až do mezistanice lanovky PLANPRAZ (2 000 m), kde se občerstvíme a v rámci odpočinku vyjedeme lanovkou na BREVENT (2 525 m) a zpět do mezistanice. Pěšky pokračujeme vyhlášeným „balkonem“ s dalšími nádhernými výhledy na CHAMONIX pod námi i na okolní čtyřtisícovky. Dojdeme do mezistanici lanovky FLEGERE, kterou sjedeme zpět do údolí. Lehčí varianta (1,5 z 5; ↑200 m, ↓400 m; 3h) výstup z busu v CHAMONIX, výjezd lanovkou na BREVENT, sjezd do mezistanice a pěšky „balkonem“ do FLEGERE, sjezd do údolí, zájemci pěšky do CHAMONIX. Všichni přejezd na hotel, večeře.

6. den:
snídaně, mírně odpočinkový den, busem do CHAMARILLON (1450 m), lanovkou na LES AUTANNES (2 200 m). Základní varianta (2 z 5; ↑100 m, ↓400 m, 3h): na hranici se ŠVÝCARSKEM až k chatě TETE DE BALME (2 321 m), po švýcarském území na CROIX DE FER (2 342 m) s výhledy na přehradu LAC D’EMOSSON. Hranici přejdeme u LES POSETTES (1 900 m), kam sklesáme a sjedeme lanovkou do VALLOIRES. Busem do CHAMONIX – individuální volno s možností využití sáňkařské dráhy (1 sjezd v rámci naší karty zdarma) či jakékoli lanovky. Návrat na hotel. Zdatnější mohou v tento den od lanovky vystoupat k chatě REFUGE ALBERT (2 711 m) postavené doslova na dosah ruky od ohromujícího ledovce GLACIER DU TOUR. Zpět po stejné trase a místní dopravou do hotelu (fakultativně). Večeře.

7. den:
snídaně, vyklizení pokojů, platnost karty na lanovky a místní dopravu je v tomto zájezdu prodloužena i o tento den! Možnost využití kterékoliv lanovky, vlaku, zubačky apod. v celém údolí CHAMONIX (již zahrnuto v ceně karty!). Další šance vyjet například na AIGUILLE DU MIDI (3 844 m), jízda legendární TRAMWAY DU MONT BLANC či na vyhlídkový "balkón" BREVENT. Zájemci mohou na doporučení průvodce využít i některou z dalších pěších tras s využitím lanovek. Den lze ideálně využít jako rezervní v případě nepříznivého počasí v jiném programovém dni. Odjezd z údolí CHAMONIX v cca 15h, cesta do ČR s krátkou zastávkou v MONTREAUX (cca 1h).

8. den:
návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

Fotogalerie