Pikardie, toulky v Ardenách, koupání v La Manche 2022 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 10 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme moderní zájezdové autobusy s klimatizací, DVD a prodejem nápojů. Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.Případné svozy z Brna bývají autobusy společnosti Student Agency a odjezdové místo zájezdového autobusu z Prahy je potom přesunuto na autobusové nádraží Florenc.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 22 hodin, další nástupní místa: Beroun, Plzeň a po trase dle dohody, svoz od 6 osob za 300 Kč Hradec Králové, Pardubice; z Brna za 400 Kč, transfer přes SRN

2.den
2. den: oblast Lotrinska, krajina s meandry řeky Mosely, pověstná bojiště a pevnost VERDUN, prohlídka bitevního pole z 1. svět. války, hřbitovy a kostnice, bajonetové zákopy, Memorial, krajem Champagne, zastávka v historickém městě REMEŠ (UNESCO), známém také jako středisko šampaňského, krátká pocta dvěma chrámům, korunovační katedrála králů (vitráže od Chagalla) a opatský románsko-gotický kostel St-Rémy (bazilika svatého Remigia), kde byl r. 496 biskupem Remigiem pokřtěn Chlodvík, král Franků, kostelík svatého Jakuba se Šímovými vitrážemi, Pikardie: starobylý LAON na vysokém osamělém skalním ostrohu, jízda místním autobusem, hradby, monumentální brána Porte d’Ardon, citadela, krásná středověká katedrála a klášterní kostel sv. Martina, výhledy do kraje

3.den
3. den: cesta podél řeky Aisne, kde se rovněž bojovalo za 1. sv. války, vojenské hřbitovy, SOISSONS, už v 5. století centrum Francké říše, katedrála St. Protais, St. Gervais s obrazem Paula Rubense, pocta gotice u ruin kostela St. Jean de Vigne, cesta za historií Francie: Compiègneský les a event. královský zámek Compiègne, právě zde zajali Johanku z Arku Burgunďané v r. 1430, pohádkový zámek Pierrefonds, původem středověký hrad, na jehož obnově se podílel Eugene Viollet-le-Duc (jako Notre Dame v Paříži a Carcassonne) a interiéry zachránil Napoleon III., idylka vesniček nebo posezení u kávičky, vagón maršála Foche, kde byla podepsána kapitulace Německa, muzeum s jedinečnými exponáty, BEAUVAIS, úžasná katedrála se slavným orlojem (měla být ve 13. stol. nejvyšším chrámem na světě – loď úctyhodných 48 m), večerní překvapení nebo společné posezení a ochutnávka místních specialit

4.den
4. den: AMIENS (UNESCO), ranní Notre Dame, největší katedrála ve Francii s vitrážemi a labyrintem a portálem zvaným kamenná bible, dům Julese Verna, malebná čtvrť St. Leu a vodní zahrady Hortillonages, kouzlo zahradní čtvrti s loďkami na kanálech, cesta údolím Vallée de la Somme, vzpomínky na boje 1. světové války i na Jana Lucemburského a bitvu u Kresčaku r. 1346, cesta k moři - na Opálové pobřeží, letovisko LE TOUQUET, mondénní pláže s bizarními vilami, podél pobřeží do BOULOGNE-sur-MER, významný přístav a největší rybářská základna v Evropě, středověká čtvrť "ville haute" s hradbami, zvonice (UNESCO), možnost návštěvy světově proslulého Mořského centra a akvária, krásné pláže a architektura, kouzlo ulic a kavárniček, koupání ve vlnách La Manche a pohoda na romantických plážích nebo indiv. ochutnávka specialit z mořských plodů, zastávka v CALAIS, přístavní město s pohnutou historií, slavná Rodinova socha "Občané z Calais" a věž (UNESCO)

5.den
5. den: poutní místo ST. OMER, katedrála s Rubensovým obrazem, bojiště 1. světové války a hřbitůvek v La Targette (čeští vojáci obou svět. válek), zastávka u jedinečné La Coupole d´Helfaut Wizernes, bývalé základny Němců, muzeum války a kosmu, ARRAS, historické město, dvě z nejkrásnějších náměstí Francie, z věže výhled na domy ve vlámském stylu ze 17. století, radnice ve stylu plaménkové gotiky, věž radnice (UNESCO), možnost oběda, CAMBRAI, náměstí s honosnými domy, kostel St Géry s dalším Rubensovým obrazem: Kladení do hrobu (Mise au Tombeau), kostel sv. Martina, městská zvonice (UNESCO), renesanční radnice s věží

6.den
6. den: cesta Ardenami, příroda a vzpomínka na historii světových válek: CHARLEVILLE-MÉZIERS, brána do Arden, náměstí Place Ducale s domy z barevného vápence se šedými střechami a s podloubími, rodiště Rimbauda, romantická krajina hraničních hor a údolí Vallée de la Meuse, cesta přes SEDAN, centrum kraje Ardennes, nejrozsáhlejší pevnost v Evropě z 15. stol., od středověku město textilu, toulky belgickými Ardenami, belgický BOUILLON, hrad rytíře Gottfrýda, dobyvatele Jeruzaléma, nad řekou Semois, desítky druhů piva, návštěva největší přírodní perly Arden jeskyně Remouchamps, nejdelší podzemní cesta lodí na světě, krátká večerní zastávka v CÁCHÁCH, městu Karla Velikého, katedrála, která pochází už z karolínské doby, Karel IV. tu byl korunován králem Svaté říše římské, večerní město, odjezd do ČR pozdě v noci

7.den
7. den: návrat do Prahy ráno CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuální dopravní situace. Alternativní program vybírá průvodce dle podmínek.

Fotogalerie