Francouzské sopky a památky kraje Auvergne 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 11 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, přehrávačem DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 21 h (Beroun, Plzeň a po trase, svoz od 6 osob: za 300 Kč HK, Pa a z Brna za příplatek 400 Kč), přes SRN do Francie

2.den
2. den: cesta napříč Francií, staré město THIERS vysoko nad meandrem řeky Durolle, muzeum nožířství, procházka k mlýnům na řece, ST-NECTAIRE s překrásnou románskou katedrálou v auvergneském stylu, centrum světoznámého sýra a pohledy na hrad Murol

3.den
3. den: celodenní turistika v Monts-Dômes, výstup na Puy-de-Pariou s možností sejít si až na dno, Puy-de-Dôme (1.464 m), možnost výjezdu vláčkem, výhledy na řetěz vyhaslých sopek, vzácná květena, ráj pro fotografy, CLERMONT FERRAND, město Pascala, papeže Urbana II. a hrdiny Francie Vercingetorixe, středověké souměstí na sopkách, katedrála a románská bazilika z tufového kamene, ochutnávka místních specialit a sýrů

4.den
4. den: ISSOIRE, středověký skvost města – kostel St-Austremoina z 12.stol., turistika v pohoří Monts du Cantal, Puy Mary (1.787 m), turistika (varianty náročnosti), kouzelné výhledy, vzácná květena, kamenné horské vesnice, kde se čas zastavil ve středověku, podvečerní pohledy na technický zázrak současné architektury most u Millau, nejvyšší most na světě, fakultativně večeře za příplatek

5.den
5. den: turistika ve skalním městě Montpellier-le-Vieux, cesta kaňonem řeky Jonte, kouzlo krasové oblasti přírodního parku Causses, světoznámá nejhlubší propast Evropy Aven-Armand s jedinečnou krápníkovou výzdobou, koupání, výhledy na kaňon řeky Tarn a středověké vesničky, možná ochutnáte i kozí sýr nebo roquefort, podvečerní STE- ENIMIE, středověká vesnice vysoko nad řekou

6.den
6. den: poutní místo LE PUY-EN-VELAY, „sopečné město“, město čočky a auvergneské paličkované krajky s románskou katedrálou, poutní kaplí a klášterem, počátek Svatojakubské cesty, jedinečná auvergneská tržnice, pocta francouzské gastronomii, možnost oběda - speciality kraje, LYON (UNESCO), renesanční čtvrť tkalců, Mekka gurmánů, možnost večeře, noční přejezd

7.den
7. den: návrat do ČR odpoledne CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a podmínkám v horách.

Fotogalerie