Divoká Korsika, perla Středomoří 2023 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 15 590 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným autobusem s DVD a možností občerstvení (teplé a studené nápoje za Kč). Nástupní místo je Brno, Praha dle dohody za příplatek.CK si vyhrazuje právo využití svozu Student agency Praha-Brno-Praha (dle počtu osob).

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy přibližně ve 12 h, dále Plzeň, cesta přes Německo

2.den
2. den: trajektem na ostrov Korsika do přístavu BASTIE, krátká návštěva starobylého města CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány, cesta překrásným hornatým vnitrozemím na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok Korsiky PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, ideální místo k podnikání výletů po celém ostrově, ubytování a koupání

3.den
3. den: volný den u moře, dopoledne relax u moře, koupání a procházky v zátoce Propriano, odpoledne pro zájemce prohlídka městečka PROPRIANO, večeře a večerní procházky

4.den
4. den: celodenní výlet do vyhlášeného města na jižním cípu Korsiky BONIFACIO, pobřežní městečko je díky svým bělostným útesům řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy, prohlídka města a možnost projížďky lodí pod skalnatými útesy, cestou dle podmínek ještě zastávka v nejkorsičtějším městě SARTENE (jak napsal spisovatel Prosper Mérimée ve svých románech o korsické vendetě), návrat na večeři

5.den
5. den: dopoledne návštěva Napoleonova rodiště, městečka AJACCIO, rodný dům a muzeum věnované Napoleonovi, odpoledne cesta k mysu La Parata, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým ostrovům“výhledy ke „Krvavým ostrovům“, návrat na večeři

6.den
6. den: odpočinek u moře, koupání, pro zájemce výlet s turistikou v oblasti skalních věží Bavella, jedna z nejznámějších horských krás ostrova, vycházka ke skalnímu oknu Trou de la Bombe, návrat na večeři

7.den
7. den: celodenní výlet podél západního pobřeží do přístavního městečka PORTO v krásné chráněné zátoce, relax u moře, cestou turistická vycházka podél bizarních červeně zbarvených skalních útvarů Calanche (UNESCO), odpoledne možnost koupání v PORTU nebo turistický výlet do známé soutěsky Spelunca, návrat na večeři

8.den
8. den: odpočinek u moře, koupání, dopoledne pro zájemce možnost návštěvy proslulého archeologické naleziště Filitosa, megalitické stavby menhiry, procházka mezi objekty, návrat na odpolední koupání a večeře

9.den
9. den: ráno odjezd napříč ostrovem do BASTIE, krátká prohlídka města, individuálně ochutnávka místních specialit, nalodění na trajekt a cesta do LIVORNA, po vylodění pokračování cesty přes Itálii

10.den
10. den: příjezd do ČR, v odpoledních hodinách CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a příp. změnám jízdního řádu u trajektů

Fotogalerie