Champagne, UNESCO, víno, katedrály a středověká slavnost Médievales 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 8 390 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 22 hod, další místa po trase: Plzeň, popř. další dle dohody, svoz od 6 osob - Hradec Králové a Pardubice za 300 Kč, z Brna za příplatek 400 Kč, transfer přes SRN do Francie

2.den
2. den: REMEŠ (UNESCO), jedno z center středověké Champagne a významné duchovní centrum celé Francie, antické památky města, katedrála Notre-Dame z 13. století - chrám, kde bývali korunováni francouzští králové, jedinečná gotická architektura i díla středověkého sochařství na portálech (vč. slavné sochy Usmívajícího se anděla) a Chagallovy moderní vitráže v interiéru chrámu, Šímovy vitráže v poutním kostele sv. Jakuba; románsko-gotická klášterní bazilika sv. Remigia, dle času lze navštívit také arcibiskupský Palais de Tau s muzeem týkajícím se především korunovací, anebo muzeum malířství s obrazy od barokních mistrů až po impresionisty 20. století (Renoir, Monet), ÉPERNAY, světové centrum šampaňského, exkurze do sklepů s ochutnávkou, historické vinice a sklepy Champagne jsou na seznamu UNESCO, do dalšího champagneského střediska CHÂLONS EN CHAMPAGNE na ubytování

3.den
3. den: CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (dříve též Chalôns-sur-Marne), prohlídka památek, gotická katedrála sv. Štěpána a Notre-Dame-en-Vaux s úžasnou přehlídkou raně gotického sochařství (12. stol.), dále v nedaleké vesnici úžasný pozdně gotický chrám Notre-Dame de l'Épine, dle počasí cesta zelenou oázou Troyes s unikátními románskými a renesančními kamennými a hrázděnými kostelíky, mokřiny a rybníky, ubytování u Troyes, fakult. večeře za příplatek nebo večerní město

4.den
4. den: TROYES, jedno z historických středisek kraje Champagne, severofrancouzská gotická architektura - katedrála a několik chrámů, hrázděné domy, tržnice, možnost oběda, kouzelná atmosféra, zámek Chateau de Vaux-le-Vicomte z doby Ludvíka XIV. s dokonalými francouzskými zahradami, které vznikly ještě před Versailles a posloužily jako vzor, lze navštívit také muzeum kočárů; pro zájemce možnost vystoupat na kopuli zámku,

5.den
5. den: SAINT-LOUP-DE-NAUD, vesnička s velmi cenným kostelem s raně gotickým portálem, jehož výzdoba napodobuje sochařství z Chartres, PROVINS (UNESCO), úžasné dochované středověké město obehnané hradbami, ve středověku dějiště nejvýznamnějších trhů západní Evropy, středověká věžová pevnost – donjon (Tour César), asi nejslavnější památka tohoto typu ve Francii, pozoruhodný kostel inspirovaný architekturou a sochařstvím v Chartres, pýchou města jsou karmínové "růže z Provins" - starodávná odrůda, ve středověku velmi oblíbená, díky této tradici tu vzniklo velké rozárium (na 300 druhů růží), kde nabízejí i různé suvenýry z růžové esence včetně zavařenin a sirupů, ve starém městě je veliká historická slavnost Médiévales de Provins – středověké trhy a řemesla, stovky kostýmovaných postav, kejklíři, průvod v historických krojích, možnost občerstvení, fakult. večeře na rozloučenou (za příplatek), odjezd do ČR večer

6.den
6. den: návrat do Prahy dopoledne CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a slavnostem. Upozornění: slavnosti nelze nikdy předem na 100% zaručit v uvedeném termínu a uvedené podobě.

Fotogalerie