Burgundsko, Champagne, příroda, víno a katedrály 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 10 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd ve 22 h z Prahy (Be, Pl a po trase; svoz od 6 osob: HK, Pa; z Br za 400 Kč), transfer přes SRN do Francie

2.den
2. den: město BELFORT s citadelou, mistrovské dílo vojenského architekta Vaubana, symbolická socha lva z růžového vogézského pískovce od autora sochy Svobody Fréderika Bartholdiho, kraj Franche-Comté: RONCHAMP, La Corbusierova kaple (UNESCO), originální moderní svatyně, poutavé výhledy na Vogézy, turistika, udírna, ochutnávka specialit, město BESANÇON, centrum Franche-Comté, paláce, katedrála, orloj, možnost cesty vláčkem na Vaubanovu citadelu (UNESCO) s muzeji (Etnografické regionu Franche Comté, Museum pevností maršála Vaubana, přírodovědné museum i se zážitkovou expozicí)

3.den
3. den: kout nedotčené přírody Jury, cesta údolím Vallée-de-la-Loue, turistika k prameni řeky, vyvěračky, vodopády, lehká turistika, královský solivar v ARC-ET-SENANS, architektonický unikát v přírodě (na seznamu UNESCO), muzeum architekta Clauda Nicolase Ledouxe s modely jeho velkolepého urbanistického projektu, Burgundsko: DIJON, palác burgundských vévodů s uměleckými sbírkami, katedrála chrám sv. Michala, kostel Panny Marie s ozdobnými chrliči, romantické ulice s hrázděnými domy a barevnými burgundskými střechami, speciality burgundské gastronomie - perníčky, paštiky, šneci, hořčice, možná i žabí stehýnka, možnost večeře

4.den
4. den: vinařskou oblastí Burgundska Côte-d´Or: malebnou krajinou mezi vinohrady (UNESCO) do BEAUNE, město burgundského vína, možnost ochutnávky, slavný špitál s burgundskými glazovanými střechami Hôtel Dieu, perla burgundské architektury, TOURNUS, benediktýnský románský klášter s opevněním, jeden z nejvýznamnějších románských kostelů Francie, přírodní legenda Roche de Solutré – skalní útvar spjatý s nejstarší historií lidstva, CLUNY (UNESCO), benediktinské opatství založené r. 910, zbytky kolosální románské baziliky, kdysi největší v křesťanském světě, nahlédnutí do kraje vína Beaujolais (dějiště humoristické knihy Zvonokosy), nebo variantně kouzelná horská ves BRANCION (na seznamu 148 nejkrásnějších vesnic Francie)

5.den
5. den: Burgundsko Galů a Římanů: AUTUN, římské opevnění a divadlo, románská bazilika St-Lazare, zvl. tympanon hlavního portálu patří mezi nejznamenitější díla románské architektury, turistika v přírodním parku Morvan, oblast řek a lesů, na vrcholu hory Mont Beavray (821 m) zbytky galského oppida Bibracte, kam svolával Vercingetorix válečnou radu v době bojů s Caesarem, opatství VÉZELAY (UNESCO), románská bazilika sv. Magdalény - skvostná románská architektura, počátek jedné z větví Svatojakubské cesty, ostatky Máří Magdalény, ochutnávka burgundských vín, ubytování, dle času večerní město TROYES, fakultativně večeře za příplatek

6.den
6. den: TROYES, historické centrum kraje Champagne, severofrancouzská gotická architektura - katedrála a několik chrámů, hrázděné domy, kouzelná atmosféra, vyhlášená tržnice s místními produkty včetně "klasických tichých vín" z oblasti Champagne (všechny hrozny se nestanou šampaňským), ÉPERNAY, exkurze a ochutnávka šampaňského (Mercier nebo u rodiny Castellanů), historické vinice a sklepy Champagne jsou na seznamu UNESCO, dále REMEŠ, korunovační katedrála francouzských králů a opatský kostel svatého Remigia (obojí společně na seznamu UNESCO), v katedrále jsou Chagallovy vitráže, poutní kostelík sv. Jakuba s vitrážemi Josefa Šímy, individuálně možnost ochutnat šampaňské víno, které se tu pije běžně, nebo se jen tak se těšit z atmosféry města, anebo návštěva galerie nebo katedrálního muzea v Arcibiskupském paláci, odjezd pozdě večer do ČR

7.den
7. den: návrat ráno CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Fotogalerie