Bretaň, tajemná místa, přírodní parky a megality a koupání v Atlantiku 2023 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 14 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a minibarem. Vybavení: zájezd má noční přejezdy, doporučujeme pohodlné oblečení a příruční zavazadlo do busu s vybavením na 1. den programu, doklady, osobní léky.Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd ve 21 hodin z Prahy, dále Beroun, Plzeň, transfer přes SRN do Francie

2.den
2. den: CHARTRES (UNESCO), katedrála Notre-Dame (nejokázalejší katedrála v Evropě), perla gotické architektury s významnou sochařskou výzdobou a úžasnými vitrážemi, ležící na místě důležitého dolmenu, krypta s údajnou druidskou studnou, posvátné místo Keltů i křesťanů, tajemná místa spisovatele mysteriózní literatury - Charpentiera, kouzlo města nad řekou Eure, večerní opevněné středověké město LE MANS s katedrálou

3.den
3. den: napříč Bretaní, VITRÉ, zachovalé středověké městečko s úzkými uličkami, plnými hrázděných domů, hrad původně z 11. století, kdysi obrana Bretonců proti Francouzům, až pohádkové kamenné domy a hradby, kostel v plaménkové gotice s kazatelnou na fasádě, zastávka ve středověkém městečku GUERCHE DE BRETAGNE, gotická bazilika, v červenci tradiční středověký trh, procházka kaštanovým lesem a megalit La-Roche-aux-Fées (tzv. Kámen víl), jeden z největších dolmenů Francie (14 m dlouhý, vytvořený 3 500 let př. n. l.), první setkání s megalitickou kulturou, Broceliandský les, tajemná místa spojená s pověstmi o kouzelníku Merlinovi a víle Vivianě a také o králi Artušovi, zlé víle Morganě, rytířích kulatého stolu, je sem umístěna i část příběhu svatého grálu, hrad Josselin, rodové sídlo Rohanů s krásným podhradím, nádherné roubené domy, výhled z věže gotické baziliky, večerní VANNES, starý jihobretaňský přístav v Morbihanské zátoce, hradby a zahrady pod nimi, středověké prádelní hrázděné domy ze 13. století, možnost ochutnat vyhlášené crépes a galettes, palačinky na sladko i na slano a sušenky

4.den
4. den: tajemný CARNAC, megalitická kultura, menhirové carnacké řady Le Ménec a Kermario (přes 5 000 menhirů) a tumulus sv. Michaela, infocentrum, procházka po okolí, návrat do doby před 7 000 lety, kdy menhirové řady vznikaly, výlet na poloostrov Quiberon, na divoké pobřeží, turistika po žulových útesech, možnost koupání v Atlantiku, AURAY, staré město a významný vnitrozemský přístav na řece Loche, renesanční kostel Saint-Gildas, PONT AVEN, město Paula Gauguina a místo, kde namaloval svého slavného "Žlutého Krista", možná zakoupíte oblíbené sardinky firmy Belle-Iloise, variantně dle času návštěva kamenného městečka CONCARNEAU s pásem hradeb

5.den
5. den: útesy a místa bretonských tradic: QUIMPER, nádherná gotická katedrála St. Correntin, stará městská čtvrť, architektura hrázděných domů, proslulá tržnice a dobroty bretaňské gastronomie, socha krále Gradlona - vládce zmizelého města, malovaná keramika, bretaňská fajáns, cesta na samý konec Evropy - mys Pointe-du-Raz, oblast Armorického národního parku v blízkosti nejvyššího vrcholu Bretaně, útesy a divoký příboj, nekončící porosty kvetoucího vřesovce, hasivky a kručinky, šedivé žulové skály a zpěněné moře, socha ochránkyně námořníků, za příznivého počasí výhled na místo zmizelého města Ys a na “ostrov mrtvých” Île-de-Sein, kamenné městečko LOCRONAN, kamenné domy jako pevnosti s kamennými kříži, všudypřítomné hortenzie, ráj suvenýrů, calvados, jedinečné památky církevní architektury a sochařství: renesanční farní ohrady PLEYBEN či GUIMILLIAU, kostel, kalvárie, pohřební kaple a hřbitov, kamenná nádhera zkamenělá v čase, ochutnávka čokolády (3 €) s možností nákupu, napříč bretaňskou krajinou s nejvyšší horou země Roc Trezevet do ST. BRIEUC

6.den
6. den: cesta severní Bretaní na mys Cap Fréhel, Côte d´Emeraude, Smaragdové pobřeží, divoká skaliska, maják, nezkrocená příroda, pobřeží plné skal a vln, výlet po skaliskách k pevnosti La Latte s nádhernými výhledy na průliv La Manche, DINAN, pohádkové středověké bretaňské město nad řekou Rance se středověkými ulicemi a hrázděnými domy, věž Tour de l'Horloge, románsko-gotická bazilika Saint-Sauveur, klášter františkánů, kostel Saint-Malo, městské hradby dlouhé 2 600 metrů (v bazilice podobizna národního hrdiny Betranda Du Guesclin), procházka podél řeky Rance s první přílivovou elektrárnou na světě, klášter a opatství Mont-St-Michel (UNESCO), jedno z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších francouzských poutních míst středověku, původně benediktinské opatství z 8. století, několikrát přestavěno, moře přicházející a odcházející do dálek společně s přílivem a odlivem, pirátské město ST-MALO zrekonstruované po druhé světové válce, přístav, pevnost a katedrála, vycházkový okruh po hradbách, které vítaly francouzské korzáry, to nejlepší z gastronomie Bretaně - ochutnávky, jídla z mušlí všech druhů, cidre, pommeau a calvados

7.den
7. den: PAŘÍŽ (UNESCO), 9 h prohlídka historického centra s průvodcem, využití místní dopravy, individuální návštěva galerií a muzeí, fakultativně večerní projížďka po Seině a fakultativně společná večeře na rozloučenou v Latinské čtvrti, Montmartre, atmosféra noční Paříže, odjezd zpět do ČR pozdě večer

8.den
8. den: návrat do Prahy ráno CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Fotogalerie