Bordeaux a Akvitánie, památky, víno a vlny Atlantiku 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 15 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - klimatizovaným autobusem s DVD a prodejem nápojů. Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.Jako zavazadla použijte kufr, tašku nebo i měkký batoh. Cesta k Atlantiku je časově poměrně náročná, doporučujeme pohodlné oblečení do autobusu, polštářek, příruční zavazadlo nejlépe pro dvojici s možností umístění na zem na věci na 2. den programu, doklady, osobní léky a jídlo na přejezdový den. Manipulace se zavazadly v zavazadlovém prostoru je během cesty obtížnější. Zavazadla – je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/osobu. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě! V autobuse mají p. řidiči dostatek nápojů, nelze převážet celá balení nápojů. 2. a 8. den programu je nutná bezpečnostní 9 hodinová pauza pro řidiče, na tuto dobu je připraven celodenní program mimo autobus, nelze využívat jeho služby.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ve 12 hod, nástupní místa: Beroun, Plzeň a dle dohody místa po trase, svozy od 6 osob - Hradec Králové, Pardubice, z Brna za 400 Kč, transfer přes SRN do Francie (v buse na noční přejezd každý 2 sedadla)

2.den
2. den: LA ROCHELLE, pevnost hugenotů, vzpomínka na Tři mušketýry a kardinála Richelieu, věž sv. Mikuláše, paláce ze 17. století, hradby, opevněný přístav s majákem, světoznámé akvárium, stylové hospůdky i restaurace s výhledem na moře a starý přístav a paláce ze 17. stol., živá tržnice plná čerstvých místních produktů od ryb a plodů moře až po sýry, uzeniny, ovoce a zeleninu, námořní muzeum Musée maritimep římo na lodích, možnost koupání na příjemné blízké městské pláži, půjčení kol nebo fakult. cesta lodí kolem pevnosti Boyard a na pevnostní ostrov Aix, romantika atlantského pobřeží láká k procházce i ke koupání, bílé domky se slezovými růžemi, románský kostelík a pro zájemce možnost návštěvy Musea Napoleona nebo Musea dekorací a šperků z mušlí a lastur

3.den
3. den: přejezd po dlouhém (3 km) lanovém mostě na ostrov Île-de-Ré, ostrov rybářů s bělavými domky se zelenými dveřmi a okenicemi, všude kolem kvetou barevné slézy, romantický přístav SAINT MARTIN, plný plachetnic, tržnice s místními produkty, možnost oběda s vyhlídkou na přístavu, středověký chrám s vyhlídkovou věží, Vaubanova pevnost (UNESCO), maják a možnost koupání na plážích Atlantiku, zpět na pevninu a cesta do SAINTES (UNESCO), starověké památky, amfiteátr a Germanikův oblouk (19. st. př. n. l.) nad řekou Charente, obrovská gotická katedrála, klášter Abbaye aux Dames s románským kostelem, opatství, kde se vzdělávaly dcery z bohatých rodin včetně Madame de Montespan, jedné z favoritek Ludvíka XIV., prohlídka, fakultativně večerní ochutnávka vína a gastronomických specialit kraje

4.den
4. den: výlet za kulturou i koňakem: ANGOULÊME, starobylé město nad řekou Charente, vystavěné vysoko na vápencovém ostrohu, skvostně zdobená románská katedrála St-Pierre, radnice - původně královský hrad, socha navarské královny Markéty, sestry krále Františka I., která e tu narodila, cesta po hradbách, v jejíchž serpentinách se jezdí závody, krásné výhledy, COGNAC, metropole světoznámého koňaku, prohlídka výrobny a musea, ochutnávka koňaku zn. Martell, včetně prohlídky prostor, kde koňak zraje v sudech a pohled ”do ráje”, kde se uchovávají nejstarší koňaky, exteriéry paláce, kde se narodil francouzský král František I., tvůrce slavných zámků na Loiře, radnice a hist. centrum včetné středověké brány a nábřeží řeky Charente, přejezd do města BORDEAUX, ubytování v centru, večerní procházka městem, které je zapsáno na seznamu UNESCO, monumentální brány, živá náměstí, osvětlené nábřeží, řeky Garonny, most sv. Petra, náměstí Burzy a klasicisní budovy, paláce, kostely, možnost večeře ve městě

5.den
5. den: den pro pobřeží Atlantiku, Arcachonský záliv s barevnými domky, nejprve možnost navštívit velmi zajímavé přírodovědné Muzeum ústřic a ochutnat čerstvé ústřice přímo u pěstitele, malý rybářský přístav s barevnými rybářskými loďkami, nebo alternativně pro ty co dávají přednost masu možnost navštívit farmářský trh, oblast Gaskoňské Landy - velké písečné duby a lesy z borovic a středomořských dubů, přírodní park Landský les, nejvyšší duna Evropy Pyla (Dune du Pilat), výstup nahoru na písečný vrchol a hřeben s výhledy na moře a pláže, dle počasí nádherné koupání pod dunou, nebo procházka stezkou v piniovém lese, navečer městečko ARCACHON, oblíbené přímořské lázeňské centrum, které měla v oblibě i manželka císaře napoleona III. Evženie, koupání a pohledy na moře z dlouhé plážové promenády, fakultativně možnost večeře (rybí speciality a plody moře), pozdější návrat do hotelu

6.den
6. den: volný den, fakultativně výlet za víny Bordeaux i za kulturou, přejezd oblastí vinic do městečka SAINT-ÉMILION (UNESCO), proslulého díky vínům, kouzelné starobylé město se skalním kostelem a poustevnu svatého Emiliona, středověké opevnění, pro zájemce bývalý klášter Cordeliers s ochutnávkou cremantů (místních sektů), ochutnávka vína s průvodcem za přípl., SAUTERNE, středisko výroby zlatých dezertních vín, nejslavnějších na světě, exkurze do vinařského zámku s ochutnávkou a možností nákupu nebo individuální volno v BORDEAUX a možnost návštěvy jedinečného moderního muzea Cité du Vin, příp. variantně individuální program, možnost jet samostatně vlakem opět do ARCACHONU a celodenní koupání a odpočinek u Atlantiku na dlouhých příjemných plážích, večer pro všechny možnost společné večeře za příplatek (kachní menu)

7.den
7. den: památky BORDEAUX, historické město (UNESCO), středověká brána St. Eloi, katedrála St. André, kde měla svatbu Eleonora Akvitánská se zlacenou sochou Panny Marie na zvonici, návštěva Muzea vína a historie města Bordeaux s průvodcem s ochutnávkou, pohledy na La Cité du Vin (nově otevřené muzeum vína), unikátní moderní architektura, odpoledne kraj bordeauxských vín, tajemství kraje vína Médoc a vinařské zámky châteaux, výlet do oblasti ústí Gironde (řeka vzniklá soutokem Garonny a Dordogne), vinná cesta lemovaná řadou slavných zámků a vinařských závodů včetně slavného Château Latour, exkurze v některém z místních vinařských zámků - châteaux s ochutnávkou, projížďka vesničkami ST. JULIAN, PAULLAC a MARGAUX, které všechny proslavily etikety jejich vín, možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a specialit, navečer přejezd na sever Akvitánie do oblasti Poitou, ubytování

8.den
8. den: opatství ST.-SAVIN, opatský kostel se souborem překrásných románských fresek (UNESCO) s biblickými výjevy na románské valené klenbě, museum, středověký most, město POITIERS, historické centrum kraje Poitou-Charentes, kde se mnohokrát psaly dějiny Francie, řada středověké architektury (UNESCO), kostel sv. Hilaria, zvonice, středověký palác akvitánských vévodů vč. Eleonory Akvitánské (Justiční palác), kostel Notre-Dame-la-Grande s nejhezčím románským průčelím ve Francii, katedrála a raně křesťanské baptistérium, rásný románský kostel svaté Radegundy, procházka městem a možnost návštěvy muzeí, přejezd místním busem k Futuroscopu, jedinečný zážitek Futuroscope, park filmových projekcí a nejmodernější audiovizuální techniky: Kinémax s největší projekční plochou v Evropě (600 m2), Zábavné filmy i dokumenty o přírodě a kultuře Omnimax s projekční plochou ve tvaru polokoule zabírající celé zorné pole, „létající koberec“ s projekcí na podlaze, dynamické kino s křesly na hydraulických zvedácích, reliéfní s trojrozměrným plátnem, panoramatické s 35 projektory - skvosty moderní architektury; vyhlídkový bar i věž, areál obsahuje i restaurace, kavárny, bary a obchody, laserová noční show, odjezd pozdě večer, transfer přes SRN

9.den
9. den: cesta přes SRN, návrat do ČR odpoledne CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Fotogalerie