Etiopie - Země biblické královny ze Sáby - Velký křesťanský okruh 

Dejte vědět svým přátelům:

od 64 490 Kč

Popis


Program:

1. den:
odlet z Prahy. Přílet do ADDIS ABEBY. Ubytování v hotelu. Dva noclehy v ADDIS ABEBĚ.

2. den:
celodenní prohlídka etiopského hlavního města ADDIS ABEBY. Ráno si prohlédneme historické centrum včetně chrámu KIDDIST MARYAM s MAUZOLEEM MENELIKA II, kruhového chrámu KIDDANE MIHRET s krásnými malbami a katedrálu KIDDIST SELASSIE. Navštívíme NÁRODNÍ MUZEUM ETIOPIE a čtvrť PIAZZA. Odpoledne po návštěvě MERCATA, největšího trhu na africkém kontinentě, zamíříme ještě na kopec k chrámu ENTOTO MARYAM a muzeu CÍSAŘŮ MENELIKA A TAITU.

3. den:
putování HISTORICKÝM KŘESŤANSKÝM OKRUHEM zahájíme v kaňonu řeky MUGER, odkud se přesuneme do středověkého kláštera DEBRE LIBANOS na počátku úchvatného kaňonu zvaného PSÍ ÚDOLÍ s blízkým PORTUGALSKÝM MOSTEM. Nocleh v DEBRE MARKOS.

4. den:
ráno pokračujeme k jezeru Tana a cestou se zastavíme u malebného jezera ZENGENA, jehož břehy zdobí akáciový a cypřišový lesík obývaný komunitou kočkodanů. Odpoledne si prohlédneme spektakulární VODOPÁDY NA MODRÉM NILU. Dva noclehy ve městě BAHIR DAR.

5. den:
návštěva oblasti JEZERA TANA na řece MODRÝ NIL. Po prohlídce města BAHIR DAR se na zbytek dne vydáme na lodní výlet po jezeře. Navštívíme největší klášter DAGA ISTAFANOS umístěný na malém ostrůvku, dále klášter NARGA SELASSIE na ostrově DEK, a posléze některé z klášterů na jezerním pobřeží.

6. den:
tento den nás čeká středověké město GONDAR. Prohlédneme si císařský areál FASIL GHEBBI (UNESCO) s několika císařskými budovami: palácem císaře FASILIDA, KNIHOVNOU JANA I, PALÁCEM JOZUE II VELKÉHO a velkou řadou chrámů. Dva noclehy v GONDARU.

7. den:
čeká nás jednodenní příjemný trek v horách NÁRODNÍHO PARKU SIMIEN (UNESCO) s výhledy na nejvyšší horu Etiopie RAS DAŠEN. Nocleh opět v Gondaru.

8. den:
přejezd nádhernou horskou scenérií z GONDARU do AKSÚMU v severním svazovém státě TIGRAJ s obědovou zastávkou ve městě ŠIRE. Dvě noci strávíme v AKSÚMU.

9. den:
prohlídku města AKSÚMU (UNESCO) zahájíme před legendárním AKSÚMSKÝM OBELISKEM ze 3. století postaveným králem REMHAJEM, jenž byl do roku 2005 umístěn v Římě, a nedalekou HROBKOU KRÁLE REMHAJE. Prohlédneme si MUZEUM MĚSTA AKSÚMU, nádrž MAI ŠUM a nejstarší funkční katedrálu SIOM MARYAM. Odpoledne zajedeme ještě do nedalekých klášterů DEBRE LIQANOS a PANTALEON.

10. den:
dopoledne se zastavíme ve městě ADWA u památníku připomínajícího porážku italské armády v roce 1896 a u starověké pevnosti a vykopávek ve městě JEHA. Nedaleko osady TEKA TESFAI ve svazovém státě TIGRAJ navštívíme dle možnosti několik skalních chrámů: PETROS & PAULOS MELEHAYZENGHI, MEDHANE ALEM ADI KAŠO a MIKAEL MELEHAYZENGHI. Odpoledne uděláme ještě krátkou zastávku v horské vesničce NEGAŠ, jež je posvátná pro etiopské muslimy. Nocleh v MEKELE.

11. den:
přejezd dechberoucí krajinou z MEKELE do MAIČEW a dále náročným terénem po hliněné či rozestavěné cestě do LALIBELY. Před příjezdem do Lalibely se ještě zastavíme v BILBILLE u malbami zdobeného chrámu JEMREHANNA KRISTOS. Tři noci budeme spát v LALIBELE.

12. den:
dva dny strávíme v nejslavnějším etiopském městě posetém skalními chrámy - v LALIBELE (UNESCO). Po prohlídce samotného města věnujeme první den chrámům v SEVEROZÁPADNÍM CHRÁMOVÉM AREÁLU (BET MEDHANE ALEM, BET MARYAM, BET MESKAL, DEBRE SINA a ADAMŮV HROB).

13. den:
druhý den v LALIBELE. Pokračujeme JIHOVÝCHODNÍM AREÁLEM SKALNÍCH CHRÁMŮ: BET BEGRIEL-RAFAEL, BET ABBA LIBANOS, BET EMANUEL a BET MERCURIOS. Odpoledne se přesuneme k nejspektakulárnějšímu ze všech lalibelských chrámů, samostatně stojícímu chrámu BET GIYORGOS, symetrickému monolitu ve tvaru kříže.

14. den:
po ranní zastávce v KLÁŠTEŘE NAKUTA LA‘AB pokračujeme k jezeru HAJK, na jehož malebných březích se nachází klášter HAJK ISTIFANOS. Za městem KOMBOLČA se před příjezdem na hotel zastavíme u sochy GETSKÉHO LVA. Nocleh v DEBRE SINA.

15. den:
pokračujeme přes město DEBRE BIRHAN k panoramatickým výhledům nad srázem u městečka ANKOBER, kde začíná slavná AFARSKÁ PÁNEV jakožto první partie VELKÉ PŘÍKOPOVÉ PROPADLINY. Na nocleh se vrátíme do ADDIS ABEBY.

16. den:
v první části dne dokončíme prohlídku ADDIS ABEBY a ve večerních hodinách nebo následující ráno odletíme domů.

17. den:
návrat do Prahy.

Fotogalerie