Egypt - Pohodový týden na pestré Sinaji ****

Dejte vědět svým přátelům:

od 39 490 Kč

Popis


Poloha:

Sinajský poloostrov je trojúhelníkovitý poloostrov mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. Na západě jej ohraničuje Suezský průplav, na východě egyptsko-izraelská hranice. V současné době náleží Sinaj Egyptu.


Ubytování:

Ubytování: - 3x ubytování v hotelu 4* s all inclusive v oblasti Šarm al-Šajch, 4x ubytování v hotelu 4* s polopenzí v oblasti Dahab

Program:

1. - 2.den:
odlet z Prahy s přestupem do ŠARM AL-ŠAJCHU, noční přílet, z letiště přejezd na ubytování (po celý pobyt v Šarm al-Šajchu je stravování zajištěno formou all-inclusive). Následovat bude relaxační den, kdy můžeme setřást únavu z cesty, vykoupat se na některé z četných pláží Šarm al-Šajchu (nebo i v hotelovém bazénu) a příjemně se naladit na podvečerní prohlídku města. Během ní prozkoumáme oslňující MEŠITU AL-SAHÁBA, v níž se prolíná celá směsice architektonických stylů, proslulé náměstí SOHO s jeho Tančící fontánou, proslulý Starý trh i úžasnou koptskou katedrálu. Po prohlídce je tu pro zájemce možnost posezení u vodní dýmky v populární místní kavárně.

3. den:
také v tomto dni si užijeme spousty šnorchlování a koupání, ale tentokrát během celodenního výletu lodí do národního parku RAS MOHAMMED, který je proslulý svými nádhernými korálovými útesy a neuvěřitelným bohatstvím podmořského světa. Kromě šnorchlování a koupání se během dne můžeme i těšit na oběd podávaný přímo na lodi. Pozdě odpoledne návrat do Šarm al-Šajchu, večerní volno.

4. den:
změna je život, a tak zatímco dopoledne budeme mít ještě možnost trochu zarelaxovat v Šarm al-Šajchu, kolem poledne vyrazíme na nepříliš dlouhý přesun do naší další destinace, malebného DAHABU. Cestu si ovšem zpříjemníme návštěvou chráněné oblasti NABQ, kde jsou k vidění mangrovy (právě zde je nejsevernější místo jejich výskytu ve světě) a duny. A když budeme mít štěstí, možná zahlédneme i nějaké zástupce místní divoké fauny. Ubytování v hotelu v oblasti Dahab.

5. den:
dnešní den strávíme v sínajské přírodě – vyrazíme totiž na celodenní safari džípem! Vydáme se na sever od Dahabu a navštívíme řadu zajímavých lokalit, mimo jiné fascinující BAREVNÝ KAŇON, beduínskou vesnici i chráněnou oblast RAS ABU GHALLUM s jejími horami a dunami. Součástí výletu bude samozřejmě i oběd. V podvečer návrat do Dahabu, po večeři možnost návštěvy jedné z mnoha kavárniček na pobřežní promenádě.

6. den:
není možné být na Sínaji a nenavštívit místo, odkud dle Bible promluvil Bůh z hořícího keře na Mojžíše – ano, řeč je o KLÁŠTERU SV. KATEŘINY, původem již ze čtvrtého století! Brzy ráno vyrazíme z Dahabu, abychom měli čas nejen na dopolední prohlídku kláštera, ale odpoledne pak i pro výstup na HORU SÍNAJ (2285 m.n.m.), kam se vydáme zčásti na velbloudu a zčásti pěšky. I tato hora má své významné místo v Bibli: zde měl Mojžíš od Boha obdržet Deset přikázáni. Večer návrat do Dahabu.

7. den:
celodenní relax v DAHABU, který můžete využít k poslednímu dni plnému koupání a šnorchlování, třeba fakultativně v ikonické lokalitě BLUE HOLE. Pro zájemce je tu rovněž možnost půldenního výletu (pěšky nebo na velbloudu) do okolí, popřípadě možnost zapůjčení čtyřkolky.

8. den:
v brzkých ranních hodinách odlet z Egypta zpět do ČR.

Fotogalerie