Slovinsko a Chorvatská Istrie 

Dejte vědět svým přátelům:

od 13 890 Kč

Popis


Program:

1. den:
odjezd ve večerních hodinách z ČR, noční průjezd Rakouskem do Slovinska.

2. den:
oopoledne navštívíme slovinské jeskyně Postojna v pohoří Kras, jedny z největších a nejkrásnějších v Evropě.Prohlídkovou trasu, sestávající se z několika km jeskynních sálů, překypujících škálou krápníků různých tvarů a barev,projedeme z části podzemním vláčkem a z části projdeme pěšky. Odpoledne odjezd k moři na ubytování do hotelu Vile Park - MOŘSKÉ LÁZNĚ LAGUNA. Ubytování v hotelu, koupání a relaxace v lázních, večeře.

3. den:
pobyt u moře nebo dopolední procházka do nedalekého romantického rybářského přístavu PIRAN, kde máte pocit, žese zastavil čas. Úzké středověké uličky, domy ve stylu benátské gotiky, monumentální chrám sv. Jiří, to všechno jsou skvostytohoto městečka pobřeží. Nechybí ani kavárny, cukrárny či rybí restaurace. Možnost návštěvy několika muzeí a podmořskéhosvěta. Individuální návrat, koupání, večeře.

4. den:
výlet do hřebčína v LIPICI, kde se seznámíme s chovem proslulých bílých promenádních a kočárových koní, symbolemhabsburského císařského dvora, lipicánů. Prohlídka bude s odborným výkladem s možností připlatit si představení s prvkyšpanělské školy. Cestou zastávka v pevnostním kostelíku z 12. stol. se vzácnými freskami v HRASTOVLJE. Nejznámější jemístní verze „tance smrti“ (slovinsky Hrastoveljski mrtvaški ples), dokončená r. 1490. Koupání, večeře.

5. den:
výlet do slavné chorvatské PULY, města s antickou minulostí a atmosférou. Navštívíme Amfiteátr, druhý největší anejvýznamnější na světě, hned za římským Koloseem. Prohlédneme si další starověké památky, např. Herkulovu bránu,Triumfální oblouk, Fórum a Augustův chrám. Možnost výletu do NP BRIJUNSKÉ OSTROVY a k Titově rezidenci. Návrat navečeři.

6. den:
pobyt u moře nebo půldenní výlet do IZOLY, malebného letoviska uzavřeného mezi útesy. Procházka velkýmpřístavem k přírodním plážím v městském parku, středověké městečko, posezení v místních kavárničkách. Koupání a návrat khotelu odpoledne nebo individuálně místní dopravou.

7. den:
výlet do měst POREČ a ROVINJ. V Poreči si prohlédneme biskupský komplex a Eufráziovu baziliku byzant. typu z 6.stol.(UNESCO). Malebná a fotogenická ROVINJ s chrámem sv. Eufémie patří mezi nejlépe dochovaná města z obdobíbenátské gotiky a renesance a je rájem milovníků historie, umění, přírodních krás i koupání. Návrat na večeři.

8. den:
pobyt u moře, koupání, odpoledne odjezd z hotelu do hl. slovinského města LUBLAŇ, prohlídka historického jádra nabřezích řeky Lublanice. Uvidíme dominantní Lublaňský hrad, Dračí most, katedrálu sv. Michala, Prešernovo náměstí a stavbysvětoznámého architekta J. Plečnika, např. Trojmostí, tržnici či univerzitní knihovnu. Možnost večeře. Noční přejezd.

9. den:
příjezd do ČR ranních hodinách.

Fotogalerie