Pohodový týden - Slovinsko - Keltský Ptuj s termály a historií exclusive ***

Dejte vědět svým přátelům:

od 14 990 Kč

Popis


Poloha:

Název města pochází z dob císaře Trajána, který dal tehdejší osadě statut města a pojmenoval ho Colonia Ulpia Traiana Poetovio. Z těchto ob pochází vykopávky dvou z púvodních pěti chrámú zasvěcených kultu boha Mithry. Zachovalé středověké centrum města je chráněno na trojúhelníkovém půdorysu, řekou Drávou, městskou pevností a dvěma kláštery.

Program:

1. den:
odjezd z ČR ve velmi brzkých hodinách do Slovinska přes Rakousko, odpoledne příjezd PTUJ, první seznámení s termály přímo na ubytování, večeře.

2. den:
snídaně, dopoledne prohlídka nejstaršího městečka Slovinska PTUJ – po stopách Keltů. Nejdříve navštívíme nejstarší památku PTUJE-ORFEUV PAMATNÍK, což je 5 metrů vysoký náhrobek z 2.století n.l. a stojí na stejném místě, kde ho vztyčili již Římané. Potom si prohlédneme městskou věž, která je unikátní i tím, že má hodiny ze tří stran. Nedaleko Městské věže a Orfeova památníku stojí ještě kostel SV. JIŘÍ původně z 12.století, ale byl tolikrát přestavován, že je to dnes směsicí více slohů. Cestou se stavíme v příjemné cukrárně TETA FRIDA, abyste ochutnali i místní sladkosti. Všichni na hotel, večeře.

3. den:
snídaně, odjezd do Chorvatska k jezeru TRAKOŠČAN s nádhernou dominantou hradu stejného názvu, který je nejhezčím hradem celého Chorvatska. Po prohlídce hradu si uděláme ještě krásnou a příjemnou procházku podél jezera. Během cca 2 hodin obejdeme jezero celé dokola, stezka je opravdu lehká a nabízí jedinečné a velmi fotogenické výhledy právě na dominantu jezera hrad Trakoščan. Zpět na hotel naším busem, večeře. Pro zájemce je možné zapůjčení kol, a pěknou cyklostezkou kolem řeky DRÁVY a PTUJSKÉHO JEZERA s dostatečnými možnostmi občerstvení si zpestřit tento velmi pohodový zájezd i o trochu cykloturistiky.

4. den:
snídaně, dopoledne volno v termálech a odpoledne návštěva unikátních ptujských vinných sklepů, které jsou nejstaršími ve Slovinsku. Již od 1. stolení př.n.l. začíná tradice pěstování vína. Ptujské sklepy byly založeny již ve 13. století, ještě za doby minoritů z místního kláštera. Uvidíte obrovské vyřezávané sudy, či betonové tanky se sklem z 20.let. Samozřejmě na závěr bude i ochutnávka vína. Dokonce zde mají víno i 100 let staré. Večeře.

5. den:
snídaně, dokončení prohlídky historického PTUJE, kde postupně si prohlédneme MINORITSKÝ KLÁŠTER ze 13.století, kde je nejvzácnější knihovna s 5000 svazky knih. Přesuneme se na dominantu města PTUJSKÝ HRAD, kde kromě prohlídky hradu a výhledů určitě doporučujeme návštěvu expozice masopustních masek. Odpoledne navštívíme ještě DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER s nádhernými gotickými chodbami se zbytky fresek.

6. den:
snídaně, vyklizení pokojů, poslední možnost koupání v termálech a odjezd do ČR s příjezdem v nočních hodinách.

Fotogalerie