Chorvatsko, národní parky 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 12 390 Kč

PopisUbytování:

Doprava - Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 18 h, další možná nástupní místa v různých termínech: Hradec Králové, Pardubice, Brno, anebo Plzeň, Písek, Příbram, České Budějovice

2.den
2. den: výlet do národního parku Paklenica v pohoří Velebit, procházka divokou přírodou krasové soutěsky Velká Paklenica

3.den
3. den: celodenní pobyt u moře, fakult. v podvečer výlet: starobylé dalmatské město ZADAR, prohlídka historického centra, město významné už v době římské

4.den
4. den: národní park Slapovi Krke, s proslulými vodopády, kaskádami, jezírky, fakultativně výlet lodí na ostrůvek Visovac na stejnojmenném jezeře, františkánský klášter s exemplářem Ezopových bajek z 15. stol. dále vodpopád Skaradinský Buk, kde řeka vytváří terasovité kaskády a na úseku 400 m padá do hloubky 45 metrů), možnost koupání

5.den
5. den: starobylé město ŠIBENIK (UNESCO), historické centrum, katedrála svatého Jakuba, odpoledne pobyt u moře

6.den
6. den: SPLIT (UNESCO), staré město, Diokleciánův palác, park, palmová pobřežní promenáda, TROGIR (UNESCO), středověké město s krásnou románskou katedrálou a mnoha kulturně historickými památkami, kamenné romantické uličky a žívá náměstí, dále SALONA, SALONA – V roce 2020 bude areál Salona uzavřen, celý den tedy bude věnován prohlídce Splitu a Trogiru

7.den
7. den: pobyt u moře, pro zájemce lodní výlet na souostroví Kornati, národní park, nepřeberné množství ostrovů, ostrůvků (celkem 94), útesů s nedotčenou přírodou

8.den
8. den: pobyt u moře

9.den
9. den: výlet do známého národního parku Plitvická jezera (UNESCO) s tyrkysovými jezírky, vodopády a peřejemi, romantická krajina známá z filmů o Vinnetouovi

10.den
10. den: příjezd do Prahy dopoledne UPOZORŇUJEME, ŽE V LETOŠNÍM ROCE DOŠLO K VÝRAZNÉMU NAVÝŠENÍ CEN VSTUPNÉHO DO NÁRODNÍCH PARKŮ A CEN FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ LODÍ. CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Fotogalerie