Vlakem do srdce Jeseníků, Moravský Semmering, hory, lázně i technické divy kraje **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 490 Kč

PopisUbytování:

Doprava - vlakem ČD, jízdenka ve druhé vozové třídě

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd vlakem v ranních hodinách z Prahy přes Kolín a Pardubice do ZÁBŘEHU NA MORAVĚ, jízda po trase slavného Jesenického Semmeringu - nejznámější horskou železnicí Olomouckého kraje s nejvýše položenou rychlíkovou železniční stanicí v horské osadě RAMZOVÁ, navštívíme i sousední horskou turistickou obec OSTRUŽNOU a pro zájemce bude možnost vyjet lanovou drahou až k hřebeni Jeseníků, navštívíme významnou přírodní rezervaci a stejnojmennou horu Šerák (1352 mnm) s výhledy až ke Králickému Sněžníku (turistika 2 – 3h), ubytování po příjezdu odpoledne

2.den
2. den: výlet do oblasti STARÉ MĚSTO pod Králickým Sněžníkem, Turisticky vyhledávaná oblast - staroměstská pevnostní oblast, 7,5 km dlouhý okruh v okolí STARÉHO MĚSTA, máte na výběr: buď linie objektů těžkého a lehkého opevnění budována v l. 1935-38 na obranu naší vlasti nebo středně náročná turistika s výstupem k pramenu Moravy a na Králický Sněžník (1424 m.n.m) - hlavní evropské rozvodí, česká část odvádí vodu do Černého moře a polská do Baltu.

3.den
3.den: turistický den Šerák - Keprník – Červenohorské sedlo z RAMZOVÉ, turistika na Šerák přes Černavu na Šerák nebo lanovkou ana Šerák a dále přechod na Keprník (2 km) – Trojmezí Vřesová studánka a do Červenohorského sedla (cca 14km) a zpět na ubytování do Ramzové nebo variantně relax a malá turistická procházka dle rady průvodce

4.den
4.den: celodenní lázeňský pobyt v JESENÍKU - věhlasné Priessnitzovy léčebné lázně, prohlídka města a využití lázní nebo fakultativní vyhlídková jízda vláčkem do JAVORNÍKU a LÁZNĚ LIPOVÉ, zastávka u jeskyně a turistika k Lesnímu baru s vyhlídkami a vláčkem „Stará vápenka“ kolem bývalého vápencového lomu, návrat v podvečer

5.den
5.den: odjezd z Jeseníků do města ŠUMPERK, prohlídka zachovalého historického jádra, např. bývalý německý spolkový dům - dnes divadlo, Pavlilin dům, empírová architektura, poté po bývalé soukromé železnici do podhorského města KOUTY NAD DESNOU nebo fakultativní výlet lanovkou k technickému divu kraje - elektrárně Dlouhé Stráně (nutná rezervace), následně ve VELKÝCH LOSINÁCH, zážitková exkurze do jedné z nejstarších ručních papíren v Evropě, odjezd a návrat zpět do Prahy pozdě večer CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí a případně turistické zdatnosti účastníků.

7.den
.

Fotogalerie