Stezka v oblacích, Zlaté Hory, zážitková úzkokolejka a přečerpávací elektrárna 2 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 6 990 Kč

PopisUbytování:

Doprava - autobusem/mikrobusem s klimatizací, vybaveným DVD

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Program:

1.den
1 den: odjezd z Prahy v 7 hodin, a dále po trase cestou přes Hradec Králové, příjezd na Dolní Moravu, první zastávkou je Stezka v oblacích na Kralickém Sněžníku v 1116 metrech, monumentální stavba, z níž je překrásný pohled na masiv Kralického Sněžníku, Jeseníku či Rychlebských hor, prohlídka strategického obrovského hradu Kolštejn, jeden z mála nedávno zpřístupněných hradů v oblasti, zámecké prostory, původní štuková výzdoba s původními fragmenty maleb, k večeru ubytování a večeře

2.den
2 den: prohlídka údolí Zlatorudných mlýnů, tajuplné podivně klidné město ZLATÉ HORY (cca 3 h), dříve hornické městečko a rýžoviště zlata podél Zlatého potoka, náměstí s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, zážitkové Zlatohorské muzeum, kde se dozvíme informace nejen o historii hornictví a zlatohorské oblasti, ale i o čarodějnických procesech, nedaleko ONDŘEJOVIC – Údolí ztracených štol, skanzen s funkčními replikami, naučná stezka plná zážitků, ukázka provozu a interiéru (30 min), možnost vyzkoušet si vyrýžovat zlato – radost nejen pro děti, procházka na Biskupskou kupu, kde za příznivého počasí navštívíme nejstarší rozhlednu na Moravě a ve Slezsku (zal. 1896), cestou po naučné stezce Svatý Roch nebo variantně cestou domu zastávka v národní přírodní rezervaci Rašeliniště na Rejvízu s procházkou přes bublavý potok, návrat na večeři

3.den
3 den: pohádkový den a město ALBRECHTICE, krásný barokní kostel Navštívení Panny Marie, dvě ocelové věže na Hraničním vrchu, návštěva originální rozhledny, na níž navazuje Krtečkova pohádková stezka pro malé i velké turisty, jenž končí u Krtečkovy studánky, zámek Linhartovy s kouzelným parkem u řeky Opavice, jež tvoří státní hranici, možnost návštěvy malého muzea kočárků nebo naučnou stezku Valdštejnský okruh, jedinečný zážitek - projížďka zdejší úzkorozchodnou tratí OSOBLAHA – TŘEMEŠNÁ, odjezd na ubytování a večeře

4.den
4 den: příjezd do LOUČNÉ NAD DESNOU, exkurze v přečerpávací vodní elektrárně DLOUHÉ STRÁNĚ, která byla zařazena do 7 největších divů Česka (v 10.00, 3 hod prohlídka vč. výjezdu k horní nádrži), možnost oběda ve stylové restauraci Rybářská bašta s výhledem na rybník, VELKÉ LOSINY,návštěva manufakturní papírny s exkurzí, renesanční zámek s arkádovým nádvořím po stopách šlechtických rodů Žerotínů i Lichtensteinu a krásným parkem a také si připomeneme historii čarodějnických procesů, které jsou s místem spjaty , návrat do Prahy večer do 23. h CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí a případně turistické zdatnosti účastníků. Zájezd je koncipován pro skupinu maximálně 20 osob.

7.den
.

Fotogalerie