Skryté kouzlo Českomoravské Vysočiny 

Dejte vědět svým přátelům:

od 8 000 Kč

Popis

ZELENÁ HORA (UNESCO) – BOHUSLAV MARTINŮ (POLIČKA) - PERNŠTEJN A LEHKÁ T URISTIKA
Neokázalá krása Českomoravské vysočiny nezůstala utajena řadě umělců. Z jejího kouzla čerpali inspiraci malíři, hudební skladatelé… I pro nás bude tento zájezd tak trošku útěkem z rušného světa do přírody.


Ubytování:

- hotel - dvoulůžkové pokoje s vl. přísl.

Program:

1. den
Odjezd v ranních hodinách. První zastávku věnujeme Lipnici nad Sázavou, která je jedním z nejmohutnějších českých šlechtických hradů. Najdeme zde i památník Jaroslava Haška. Navštívíme i další zajímavost v okolí označovanou jako Národní památník odposlechu – budete se moci projít po pěším okruhu ke kamenosochařským monumentům Zlatý voči, Ústa pravdy, Bretschneiderovo ucho. Odjezd na nocleh.

2. den
Dnes navštívíme Nové Hrady – rokokový zámek přezdívaný české Versailles nebo malý Schönbrunn - v rámci prohlídky stálé zámecké expozice uvidíte výjimečnou výstavu Umění nábytku v proměnách staletí a nahlédnete do soukromých prostor majitelů. Absolvujeme také romantickou procházku jeho rozlehlými francouzskými zahradami a anglickým parkem. Poté se vydáme do přírodní rezervace Toulovcovy maštale – projdeme se krásným skalním městem příjemnou a zajímavou trasou skalním labyrintem kolem různých skalních útvarů a vyhlídek. Ty jsou pojmenovány podle loupeživého rytíře Vavřince Toulavce. Návrat na nocleh.

3. den
Dnes nás čeká turistika ve Žďárských vrších. Projdeme se po hlavních vrcholech těchto hor. Vyjdeme na horu Tisůvka s vrcholovou rulovou skálou, na Žákovu horu s přírodní rezervací jedlobukového pralesa. Dojedeme i na nejvyšší vrchol Žďárských vrchů Devět skal (9 vrcholových rulových skal). Návrat na nocleh.

4. den
Žďár nad Sázavou – prohlédneme si zámecký areál – bývalý cisterciácký klášter s expozicí barokního umění na Žďársku, kostel Nanebevzetí Panny Marie Santinim přestavěný v duchu barokní gotiky a především poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře postavený podle návrhů významného pražského architekta vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho. Je považován za vrchol Santiniho tvorby – postavený na půdorysu hvězdy, magická symbolika čísla 5 je realizována v celé stavbě (UNESCO). Poté se vydáme k Hlinsku za návštěvou Veselého kopce na romantickou procházku skanzenem, který má na 30 kouzelných objektů, které často přitahují i filmaře. Návrat na nocleh.

5. den
Pernštejn – návštěva jednoho z nejnavštěvovanějších moravských hradů. Leží na skále téměř 800 let a nikdy nebyl dobyt. Rod Pernštejnů patřil v 16. stol. k nejbohatším a nejvlivnějším rodům v Českých zemích. Sněžné – kouzelná soukromá japonská zahrada tvořená v duchu budhistických a šintoistických tradic. Polička – zachované městské hradby, historické centrum, farní kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Návrat na nocleh.

6. den
Zámek Slatiňany s nádherným anglickým parkem, budete se moci projít ke Kočičímu hrádku nebo navštívit výběhy známého hřebčína. Odjezd zpět.

Fotogalerie