Skalní města východních Čech a jižního Polska 2021 **

Dejte vědět svým přátelům:

od 4 690 Kč

PopisUbytování:

Doprava - zájezdovým autobusem s klimatizací

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy ráno, (dále Pardubice, Hradec Králové, Náchod), cesta do Východních Čech, Adršpašské skály, romantická procházka od jezera Pískovna do Adršpašského skalního města působivým labyrintem skalních útvarů k Adršpašskému vodopádu a jezírku, fakultativně plavba na lodičkách, Teplické skály a pěší okruh (6 km) po naučné stezce mezi tajuplnými skalami a s krásnými vyhlídkami podél zříceniny hradu Střmen; Skalní brána a útvar Koňská hlava na Velké chrámové náměstí a dále naučnou stezkou okruh podél bizarních skalních útvarů (Krakonošovo párátko…)

2.den
2. den (po): výlet do oblasti Broumovských skal: kouzelné Broumovské stěny horský hřbet, z něhož vystupuje celá řada pískovcových skalních útvarů divoké rokle; trasa ze Slavného na nejvyšší vrchol Broumovských skal Božanovský Špičák (773 m.), cesta se zajímavými skalními útvary (Velbloud, Želva, Veverka) a ze skalní vyhlídky jsou daleké výhledy na Broumovsko a do Polska, na Javoří hory a vrchy Hejšovina a Bor (turistika celkem cca 9 km, 3,5 h chůze); v pozdním odpoledni BROUMOV, město s bohatou historií a množstvím kulturních památek, historické centrum s měšťanskými domy, morovým sloupem a několika kostely je městskou památkovou zónou; významnou památkou je hřbitovní kostel P. Marie - nejstarší dřevěná sakrální stavba v Čechách

3.den
3. den (út): výlet do Polska, návštěva nejznámějšího mariánského poutního místa v polských Sudetech VAMBEŘICE (Wambierzyce), město zvané „Slezský Jeruzalém“ s barokní bazilikou Navštívení Panny Marie a křížovou cestou, Národní park Stolové hory (Szczeliniec a Bledne Skaly), jedinečné skalní útvary, skály zvětrávají nestejnoměrně a vytváří tak rozdílné pásy se stržemi a fantastickými tvary, Bludné skály – okruh z vesnice KARLÓW do skalního města, chodníčky pod houbovitými tvary, úzké skalní průlezy a zajímavá skalní uskupení, pro zájemce o kratší vycházku je možné navštívit skalní labyrint Szczeliniec wielky a cestu kolem Parku dinosaurů

4.den
4. den (st): výlet do Sovích hor, návštěva podzemního města, kde nacisté v Sovích horách vybudovali systém podzemních hal, chodeb a bunkrů, pravděpodobně pro vývoj tajných zbraní, neuvěřitelný labyrint podzemních tajuplných chodeb, kde jsou nyní zpřístupněny 1,5 km dlouhé prohlídkové trasy; prohlídka městečka KLODZKO, historické centrum se svažitými uličkami, gotický most s pěknými sochami, „bratr“ Karlova mostu v Praze, rozlehlá pevnost, ze které jsou daleké výhledy do kraje, večer návrat do ČR, příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu vzhledem k počasí.

Fotogalerie