Pohádková krása Česko – saského Švýcarska 

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 890 Kč

Popis

NEUVĚŘITELNÁ ROMANTIKA ČESKO - NĚMECKÉHO POHRANIČÍ
Vypravte se s námi do míst, která jsou pro svoje romantické výhledy, malebné soutěsky, rozeklané skalní věže, stěny a brány nazývaná rájem filmařů. Je to pohádková krajina, kde příroda vytvořila podívanou, jaká nemá obdoby.


Ubytování:

- hotel Bellevue*** v Jetřichovicích

Program:

1. den
Odjezd v ranních hodinách do Jetřichovic Jetřichovické stěny - procházka v jedné z nejkrásnějších částí Děčínské vrchoviny - přes tři nejkrásnější vyhlídky Českého Švýcarska - Mariina vyhlídka (orlí hnízdo vystavěné na špici skalního ostrohu), Wilemínina stěna (po dřevěném můstku přejdete propast a ocitnete se mezi obry) a Rudolfův kámen. Odjezd na ubytování, nocleh.

2. den
Hřensko - přes Tři prameny se projdeme na Pravčickou bránu – mohutný 16 m vysoký oblouk, jeden z nejpodivuhodnějších skalních útvarů na planetě a dále na Mezní louku. Poté se vydáme krásnou oblastí soutěsek řeky Kamenice. Na pramicích projedeme Divokou a Tichou (Edmundovou) soutěskou, které jsou přístupné už od r. 1890 do Hřenska. Návrat na nocleh.

3. den
Výlet do Německa do Míšně – města porcelánu - prohlídka historického středu, vyjdeme si na místní hrad, odkud je krásný výhled a návštívímea světoznámou porcelánku. Poté Drážďany - prohlídka centra - Semperova opera, Zwinger, Dóm, Kurfiřtský zámek, Frauenkirche, Brühlova terasa aj. Návrat na nocleh..

4. den
Výlet na Bastei – fantastický shluk skalních věží spojený impozantním kamenným mostem – neskutečný rozhled na kamenný labyrint plný roklí, strží a věží a skalní hrad Neurathen - opět nádherné vyhlídky. Königstein - tabulová hora s pyšnou kamennou pevností – obrovský nedobytný komplex na skále nad kaňonem řeky – opět fantastický výhled. Návrat na nocleh.

5. den
Odjezd do Tisé. Za severním okrajem Tisé začíná fantastická krajina Tiských stěn. Skalní město s bludištěm náměstíček a úzkých průchodů bylo v roce 1996 prohlášeno za přírodní památku - - procházka romantickým skalním městem s několika možnými trasami. Děčínský Sněžník – nejvyšší bod Děčínské vrchoviny, dosahuje nadmořské výšky 723 m. Na jeho vrcholu stojí od r. 1884 kamenná rozhledna vysoká 33 m s kruhovým výhledem. Děčín – prohlídka centra města – především Zámecké náměstí, Křížová ulice s kostelem Povýšení sv. Kříže. Poté se Dlouhou jízdou vydáme k zámku, prohlédneme si Růžovou zahradu a obnovené terasovité zahrady. Návrat na nocleh.

6. den
Ráno vyjedeme parníkem (Poseidon) - v případě dostatečného stavu vody - po Labi a projedeme úchvatným labským kaňonem s výhledem na okolní skalní útvary do Bad Schandau - katedrála, procházka po Labské promenádě, Sendigova kašna a čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy. Výtahem vyjedeme nad město - krásné výhledy, popř. variantně možnost koupání ve vyhlášených lázních Toskana terme. Poté odjezd zpět.

Fotogalerie