Památky východních Čech, hotel U Beránka4*, Náchod 

Dejte vědět svým přátelům:

od 1 950 Kč

Popis

Navštivte s námi poznání nejkrásnějších koutů východních Čech. Tento region oplývá mnoha přírodními i kulturními zajímavostmi, nabízí snad největší koncentraci hradů a zámků v rámci České republiky a je územím, kde došla plného uplatnění barokní doba a okázalost jejího stavitelství.Ubytování:

Poloha -

Navštivte s námi poznání nejkrásnějších koutů východních Čech. Tento region oplývá mnoha přírodními i kulturními zajímavostmi, nabízí snad největší koncentraci hradů a zámků v rámci České republiky a je územím, kde došla plného uplatnění barokní doba a okázalost jejího stavitelství.

Ubytování -

hotel U Beránka 4* v Náchodě se nachází v klidné lokality historického centra, na hlavním náměstí. Stylové pokoje se scciálním zařízením, trezorem, fénem, SAT-TV, minibar za příplatek. Hotel je v letošním roce po rekonstrukci. 

Stravování -

snídaně formou bufetu.

Cena zahrnuje -

dopravu, 1x ubytování v hotelu se snídaní, služby odborného průvodce dle programu 

Cena nezahrnuje -

vstupy do památek: zámek Opočno Kč 150/dospělý, Kč 110/senior/mládež, muzeum Dobruška 3 objekty Kč 100/dospělý, Kč 50/senioři/mládež,  zámek Nové město nad Metují Kč 140/dospělý, Kč 100/senior/mládež, zámek Náchod Kč 140/dospělý, Kč 100/senior/mládež, Hospital Kuks Kč  160/dospělý, Kč 110/senior/mládež, Kaple Smiřice Kč 50/dospělý, Kč 40/senior/mládež.

Program -

1.den:  odjezd v 07.00 hodin busem z ulice Na Florenci po dálnici směr Hradec Králové a východní Čechy. První zastávka na naší trase bude OPOČNO – půvabné město v podhůří Orlických hor. Zdejší původně gotický hrad na výrazném skalnatém ostrohu byl za Trčků z Lípy přestavěn v letech 1562-67 na renesanční zámek a je nyní hlavní dominantou města. Současná podoba zámecké budovy s třemi patry arkádových lodžií, otevřených do nádvoří, je ovlivněna barokní úpravou, kterou pro rod Colloredů navrhl stavitel G.B.Alliprandi. Nejvýznamnější ze zámeckých sbírek je obrazárna s díly italských, holandských i českých mistrů, zámecká knihovna čítá cca 12.000 svazků. Unikátní je i sbírka zbraní, jedna z nejrozsáhlejších u nás. V údolí Zlatého potoka se prostírá zámecký anglický park (22 ha), z let 1806-20 se vzácnými dřevinami a rybníčky s umělými vodopády, čínským pavilonem a umělou jeskyní. Společně si zámek prohlédneme a bude i čas k nahlédnutí do přilehlého parku. Po prohlídce Opočna se vydáme dále do blízké DOBRUŠKY (cca 5 km). Toto starobylé město na křižovatce obchodních cest je známé jako rodiště buditele, spisovatele a obrozence F.V.Heka, jehož osudy přiblížil ve své pentalogii Alois Jirásek (F.L.Věk). Je zde stále možné navštívit jeho rodný dům s expozicí obytné jizby a kupeckého krámku, za bývalou Vodní či Novoměstskou branou, jen kousek od hlavního náměstí. Po jeho prohlídce si dále prohlédneme expozici na dobrušské radnici, dominantě zdejšího náměstí. Ve vstupním prostoru radnice je umístěna expozice Mládí Františka Kupky, která připomíná jednu z největších postav malířství 20.století. V patře radnice si můžeme prohlédnout expozici hrdelního práva. Na závěr vystoupáme na ochoz 45 metrů vysoké radniční věže je krásný pohled na město a blízké Orlické hory. Zájemcům doporučujeme i prohlídku místního vlastivědného muzea na Šubrtově náměstí (bývalý rabínský dům), v němž je zpřístupněna stálá expozice Židé v dějinách Dobrušky, jejíž součástí je i rituální očistná lázeň – mikve. Odpoledne dále odjedeme na prohlídku jednoho z nejhezčích historických měst u nás – NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.  Historické jádro se nachází na pískovcovém suku, ze tří stran obtékané řekou Metují. Založeno r. 1501, po roce 1526 byla zahájena výstavba nového renesančního města dle jednotného plánu.  Z doby založení města pochází velké obdélníkové náměstí, na západní straně s jednotnou úpravou průčelí a atikovými štíty. Domy kolem náměstí mají přízemní podloubí, mázhauzy a z velké části ještě gotická jádra. Původní pevnost v jihozápadním rohu náměstí byla přestavěna později na zámek (renesanční, barokní, dnešní podoba zámku a zahrad z let 1909-15). Na úpravách interiérů ve stylu secese a dekorativismu i  zámeckých zahrad se podíleli zejména Dušan Jurkovič a další čeští umělci. V současnosti vrácen původním majitelům – Bartoňům z Dobenína. Krásnou vyhlídku do okolí nabízí dominantní zámecká věž Máselnice. Prohlédneme si s průvodcem interiéry zámku, projdeme se v zahradách (kam nás zavede typický Jurkovičův krytý most) a vychutnáme si kouzelnou atmosféru historického náměstí. K večeru odjedeme do blízkého Náchoda, kde nás čeká ubytování a večeře.

2.den – po snídani zahájíme program prohlídkou NÁCHODA. Město s hradem zde vzniklo při kolonizaci pohraničí před r. 1254, hrad chránil významnou cestu z Čech do Kladska. Největší rozkvět města nastal v 16.století za panování Pernštejnů a rodu Smiřických. Po třicetileté válce zámek připadl rodu Piccolominiů, začátkem 19.století jej vlastnil i Petr Biron, vévoda kuronský, otec „paní kněžny“ V.Zaháňské z románu Babička B.Němcové. Posledními šlechtickými majiteli byl německý rod Schaumburg-Lippe.  S průvodcem si prohlédneme zdejší rozsáhlý „zámek vršku kulatého“, který se rozkládá kolem několika nádvoří, a pozdravíme i zde chované medvědy v zámeckém příkopu. Po prohlídce zámku si projdeme s průvodcem centrum města – na náměstí T.G.Masaryka uvidíme gotický kostel sv. Vavřince ze 14.století, dnešní podoba z r. 1663 s dvěma věžemi stejné výšky cca 40 metrů – Adam a Eva. Zajímavostí jsou i dvě zdejší radnice – starší původně barokní, nová neorenesanční z let 1902-04, vyzdobená sgrafity podle kartonů Mikoláše Alše. Barokní děkanství pochází z r. 1728. Po prohlídce Náchoda zamíříme kolem vodní nádrže Rozkoš na prohlídku jednoho z nejvýznamnějších barokních areálů u nás – špitálu v KUKSU.  Vděčíme za něj hraběti Františku Antonínu Šporkovi, který zde mezi lety 1694-1724 nechal vybudovat rozsáhlý areál – rezidenci, která se stala střediskem celého panství. Osu areálu tvoří řeka Labe, na levém břehu vyrostla zařízení světská, na pravém církevní. Do dnešních dnů se zachovala zejména část kolem centrálního špitálního kostela Nejsv. Trojice od G.Alliprandiho. Areál je doplněn celou řadou barokních soch od M.B.Brauna, zejména sochy dvanácti Ctností i Neřestí na terase před kostelem. Na kostel navazuje vlastní špitál milosrdných bratří, jehož součástí je i barokní lékárna z r. 1711.  Areál je doplněn okrasnými a bylinnými zahradami a v interiérech chodeb byly nedávno objeveny a obnoveny původní barokní malby. Areál je nyní krátce po celkové opravě a revizalizaci za přispění prostředků z evropských fondů. Samozřejmě si prohlédneme vnitřní prostory s místním průvodcem, lapidárium s originály soch a projdeme se i v krásně obnovených zahradách. Pro zájemce je možné navštívit i kryptu, kde je uložen k věčnému odpočinku F.A. Špork a členové jeho rodiny. Po prohlídce Kuksu se cestou do Prahy zastavíme ještě v blízkých SMIŘICÍCH.  Toto cca třítisícové město, deset kilometrů severně od Hradce Králové se poprvé připomíná r. 1361. Zřejmě již tehdy zde stávala tvrz, později přestavěná na zámek. Jeho součástí je od 18.století zámecká kaple Zjevení Páně – národní kulturní památka – jednak pro svoji architekturu v dynamickém barokním stylu, za druhé díky oltářnímu obrazu Petra Brandla s tématem Klanění tří králů. Autorství stavby není zcela jasné, nyní odborníci ji spíše připisují Kryštofu Dienzenhoferovi. Kaple byla roku 1971 odsvěcena a nyní se nachází v majetku města. Po prohlídce kaple, případně expozice zamíříme zpět do Prahy.

Vybavení -

recepce, restauracae, vinárna, kavárna.

Fotogalerie