Česko-saské Švýcarsko 2021 **+

Dejte vědět svým přátelům:

od 7 390 Kč

PopisUbytování:

Doprava - zájezdovým klimatizovaným autobusem

Pojištění - zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb. Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Program:

1.den
1. den: odjezd z Prahy v 8 h, JETŘICHOVICE, malebná osada při Jetřichovické Bělé mezi pískovcovými skalami, ideální výchozí místo výletů do Jetřichovických stěn, pěší výlet do romantického Pavlínina údolí podél zákrut Chřibské Kamenice, výlet po naučné stezce na vyhlášené vyhlídky Mariina skála a Vilemínina stěna

2.den
2. den: výlet do německého Saského Švýcarska, z obce SCHMILKA, procházka působyvým světem skal Schrammsteine, neobvyklé skalní útvary, zdatnější mohou dojít až do BAD SCHANDAU, odpolední zastávka v lázeňském městečku BAD SCHANDAU možnost koupání v termálním bazénu Toscana ThermeV případě neotevření hranic výlet do Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce na Tiské stěny, kde se rozkládá rozsáhlé pískovcové skalní město s roklemi, soutěskami a převisy, lehká túra skalami kolem skalních útvarů se spoustou poetických názvů, přejezd k dominantě Děčínska – Děčínskému Sněžníku, cestou od Kristina hrádku k 33 m vysoké rozhledně, z rozhledny se otevírají krásné panoramatické rozhledy, cestou zpět k autobusu projdeme kolem skal a přes Drážďanskou vyhlídku

3.den
3. den: Hřensko - výlet v nejromantičtější části Českého Švýcarska: cesta přes Tři prameny na Pravčickou bránu a Gabrielinou stezkou na Mezní louku, pohádkově krásná oblast soutěsek řeky Kamenice, pěší, event. lodní cesta Divokou a Edmundovou soutěskou, do městečka HŘENSKO

4.den
4. den: Německo, lázeňské městečko RATHEN a hora Bastei - jedinečný přírodní útvar s kamenným labyrintem plným roklí a strží s lávkami, dech beroucím výhled na Labe, odpoledne výlet na tabulové hory Königstein a Lilienstein, nekonečný výhled sahající od Bad Schandau až po drážďanskou televizní věž. V případě neotevření hranic je tento den věnovaný nezapomenutelným vyhlídkám děčínské Stoličné Hory, příjezd na Labskou Stráň, vycházka na vyhlídku Belvedér s výhledem na mohutný kaňon řeky Labe, poté nás čeká cesta vzhůru údolím lemovaným bizarními skalami Arnoltických stěn, přes Růžový Hřeben na Růžovou vyhlídku, ze které se opět otevírá nádherný výhled na kaňon Labe, dále přes Labskou stráž a Sněžnickou vyhlídku do DĚČÍNA

5.den
5. den: MÍŠEŇ, prohlídka města, kostel Panny Marie s porcelánovou zvonkohrou (nejstarší v Evropě), zámek Albrechtsburg, DRÁŽĎANY, historická část města, katedrála, Albertinum, ,Brühlova terasa na nábřeží Labe s výhledy, vysoká kopule budovy Kunstakademie a vrcholné dílo dvorního baroka galerie Zwinger V případě neotevření hranic: výlet z obce KYJOV územím skal do Kyjovského údolí a na zříceninu hradu Kyjov, dále malebným údolím říčky Křinice přes Vlčí potok na Dietrichův Kámen, podél Vlčího potoka a ledopádu Vlčí Stěnka dojdeme k obci BRTNÍKY

6.den
6. den: krásy Saského Švýcarska, HINTERHERMSDORF, výlet do soutěsky Kirnitzsch-Klamm s jízdou na lodičkách, dále malebnými soutěskami podél říčky Kirnitzsch (Křinice), pěší hraniční přechod do ČR, skalní tunel a vyhlídkový vrch, zpět do Hinterhermsdorfu, příjezd do Prahy ve večerních hodinách CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu vzhledem k počasí. V případě špatného počasí má průvodce právopřizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu v okolí místa pobytu.

Fotogalerie